Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com
Quick Search:
1.Multi-Tissue Transcriptome Sequencing Assembly and Gene Annotation of Garrulax maximus
LI Renmingxiu1,2, LIU Yi1, LAN Yue1, GENG Yang1, YANG Nan3, YUE Bisong1
[Abstract]    [Download]
3.Breeding Biology of Phylloscopus fuscatus in the Saihanba National Forest Park
WANG Huisheng1, MA Laikun1,2, WANG Jiaojiao1, HOU Jianhua1
[Abstract]    [Download]
5.Preliminary Studies on the Early Development of Andrias davidianus
FAN Wenbo1,2, ZHU Wenbo1, ZHANG Meihua1, ZHAO Tian1, JIANG Jianping1,2
[Abstract]    [Download]
6.Habitat Selection of Capra ibex in the Eastern Altai Mountains in Spring
MA Chi1,2, CHU Wenwen3,4, SU Canxia2,5, CHU Hongjun1,2, BAHATIBIEKE Pielizhati1,2, HUANG Wenpu4
[Abstract]    [Download]
7.

[Abstract]    [Download]
8.

[Abstract]    [Download]
9.

[Abstract]    [Download]
10.

[Abstract]    [Download]
11.A Study on the Incubation Period and Incubation Behavior of Wild Tragopan caboti Population
BAO Qimin1, LIN Lisi1, CHEN Liqun1, WENG Guohang1, ZHAO Kai2
[Abstract]    [Download]
14.Relationship Between the Diversity of Above?Ground Insects and the Vegetation Community at Chengdu Shuangliu International Airport
LUO Fangmei1, BAI Xiaotian1, LUO Gai1, WANG Jie2, LU Xinyu2, XU Ying1, RAN Jianghong1
[Abstract]    [Download]
15.Feeding Habits and Food Resource of Five Dominant Birds at Chengdu Shuangliu International Airport
BAI Xiaotian1, LUO Fangmei1, WU Yi2, LUO Feng2, LUO Gai1, HE Xingcheng1, RAN Jianghong1
[Abstract]    [Download]
16.Response of Wintering Waterbird Community to Area Reduction of Artificial Wetlands in Xinghua Bay, Fujian
WANG Yitong1,2,3, CHEN Ying1, ZHOU Anqiang1, LIU Jinfu1,2,3, YANG Jin4
[Abstract]    [Download]
17.Field Monitoring of Mammals and Birds by Camera Trapping in the Xinglong Mountains National Nature Reserve, Gansu
MAO Ruirui1,3, ZHANG Dexi1,3, SUN Zhangyun1,3, CHEN Liuyang1,3, ZHANG Hongyong2, LIU Rui2, ZHANG Lixun1,3
[Abstract]    [Download]
18.Investigation of Small Mammals and Genetic Diversity Analysis of Dominant Species in the Laojunshan National Nature Reserve, Sichuan
QIAO Lu1, YANG Yu1, SHANG Ke1, WANG Lei1, LI Fengjun1, HE Song2, LI Jian2, YUE Bisong1
[Abstract]    [Download]
CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3