Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1999年第18卷第2期

1.Histochemistry Localization of NOS in Dugesia japonica

WANG Xiao-an, JIANG Xiao-man LIU Xin-hai

[Abstract]    [Download]

5.Relationship Among Snail Distribution and Characteristics of Plant and Soil in Drainage Areas of Anning River

XU Fa-sen1, QIAN Xiao-hong1, WEN Song1, LIANG Song1, GU Xue-guang1, LUO Peng2

[Abstract]    [Download]

10.A Survey on the Parasitism of Human Demodex with Relation to Types of Word

ZHOU Yi-zhao, ZHOU Man-shu, QIAN Wei-ping, CHEN dong-ping

[Abstract]    [Download]

11.Butterfly Records New to Anhui Province

XU Xue-feng, OU Yong-yue, TAO Cheng-xi

[Abstract]    [Download]

13.Histological Quantitative Detection of Testis in Clarias leather

WANG Yong-xing1, LIU Hui2, WANG Jian2, QIAN Long2

[Abstract]    [Download]

14.Medicinal Amphibians and Reptiles in Chongqing Municiality

CHENG Di-yun1, WANG Xiang-dong2, JIN Shi-yong1

[Abstract]    [Download]

15.Report on Ovoviviparity of Macropisthodon rudis

LI Dong-sheng, WANG Wan-yu, ZHU Shao-wen, XIONG Yu-liang

[Abstract]    [Download]

20.Porzana exquisite Being Captured Again in Sichuan Province

RAN Jiang-hong1, LIU Shao-ying1, LIN Qiang1, ZHENG Zhi-rong2

[Abstract]    [Download]

21.Survey on Mammal in Taishan Mountain, Shandong Province

DU Heng-qin1, DU Ming1, YAN Li-qin2

[Abstract]    [Download]

22.Two Species of Vespertilionidae New to Sichuan

WU Yi1, LI Yan-hong1, LU qing-bin1, WANG Hong-jia2, LI Wei-yu2

[Abstract]    [Download]

23.Group Quantity and Habitat Movement of Giant Panda in Tangjiahe Nature Reserve

OU Wei-fu1, XIAN fang-hai1, CHEN Wan-li1, LIU Xiao-geng1, LI Jian-guo2, ZHANG Li-ming3, FANG Sheng-g

[Abstract]    [Download]

24.Pygathrix nemaeus

ZHOU Shi-bao, MO Yun-ming

[Abstract]    [Download]

25.Management of Small Breeding Group of Presbytis francoisi

ZHU Ben-ren, XIE Hua-biao, CAO Yong-zhen, WU Wei-chun

[Abstract]    [Download]

27.Study on Reproductive Technique of Cistoclemmys flavomarginata

LU Jian-lin, KONG Hua-wei, ZHU Hua, WANG Jian-min

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3