Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1999年第18卷第4期

1.Notes on Amphibians and Reptiles of Macau

ZHAO Er-mi1, LEUNG Va (LEUNG Chee Va)2

[Abstract]    [Download]

2.Birds of Macau

LI Gui-yuan

[Abstract]    [Download]

6.Experiment on Rat Castration Model Induced by Sodium Morrhuate

TAN Yi, HE Ming-zhong, ZHANG Dao-hua, WEI Ke

[Abstract]    [Download]

7.Kidney Anatomy of Neijiang Swines

WANG Kun-jie1, YANG Yu-ru1, LI You-ping2, JIANG Ling3

[Abstract]    [Download]

10.Laboratory Observation on Green Larvae of Anopheles sinensis

KANG Yang, WEI Hong-yu, XU Guo-jun, KANG Wan-min

[Abstract]    [Download]

12.Notes on Birds Egg of Non-Passeriformes

XU Huai-liang, LI Gui-yuan, ZHANG Qing-mao

[Abstract]    [Download]

13.Reproductive Habits of Monticola solitarius

LI Sheng-lin1, ZHU Xiao-hua2, XU Chun-qing3

[Abstract]    [Download]

17.Observation on Behaviors Associated With Gestation and Parturition in Giant Pandas

HUANG Xiang-ming, YU Jian-qiu, LIU Xuan-zhen, LI Guang-han, YANG Zhi, LI Xue-bing, LI Ming-xi

[Abstract]    [Download]

18.Hemorrhagic Enteritis of Giant Panda Induced by Arizona Bacteria

LEI Lei1, LIU Li1, ZHANG Zai-rong1, GU shu-jun1, WANG Qiang2, YU Xing-ming2, ZHAO Bo2

[Abstract]    [Download]

19.Wild and Domestic Animals Step to Experimentation

WU Zhi-bang, ZHAO Ming-de, CHEN Li-xin

[Abstract]    [Download]

20.Establishment and Management of Grade One Facilities for Breeding Experimental Guinea-Pig

XIAO Jian-chun, LEI Pei-qi, JIANG Yu, DENG Zhi-wen, LUO Chang-shu

[Abstract]    [Download]

21.Reproductive Experiment Among Blockade Population of White Rat

YANG Guang-wu, LI Feng-yin, CHEN Deng-wen

[Abstract]    [Download]

22.Impact to Reproduction Capability of SD White Rat Fed by Food with Different Component of Fat

LIU Xue-xue1, DING Yun-ping2, CHEN Deng-wen1, LI Feng-yin1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3