Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2000年第19卷第4期

1.Investigation on Trematodes of Birds from Sichuan Province

ZHANG Tong-fu, YANG Guang-you, JIAN Guang-xiu

[Abstract]    [Download]

2.Bamboo and Wood Destructive Insect in Chengdu Region

TAN Su-jin, WEI Han-jun, LIU Dan-bi, SUN Jian-ning

[Abstract]    [Download]

4.Study on Nutrition Levels of New Zealand Infant and Adult Female Rabbits

LAI Guo-qi, WEI Ke, HE Ming-zhong, PAN Yong-quan, TAN Yi

[Abstract]    [Download]

5.Population Fluctuation of Night Rodents in 3 Kinds of Ecological Environments of Nei Monggol Autonomous Region

LI Zhong-lai1, ZHANG Wan-rong2, HU Quan-lin2, ZHANG Yao-xing3, LIU Tian-chi4

[Abstract]    [Download]

6.Study on Stress and Anti-stress of Wild Macaque

JIANG Yan1, ZHANG Li-yue2, TIAN Bao-ping2, WANG Gui-lan2

[Abstract]    [Download]

8.Faunal analysis of Butterflies in Yushu Prefecture, Qinghai Province

CHEN Zhen-ning1, LIU Chang-hai2, ZENG Yang1, ZHANG Ming-qing1

[Abstract]    [Download]

11.Ecology of Amauronis phoenicurus in Luyashan Nature Reserve

QIU Fu-cai, WANG Jian-ping, WU Li-rong, GONG Shu-long

[Abstract]    [Download]

15.Birds Migration in Qingdao City Durtin Autumn of 1999

LI Sheng-lin, ZHU Xian-en, WANG Xi-ming

[Abstract]    [Download]

17.Anesthesia test and blood Routine Examination of Paguma larvata

DUAN Wen-wu, JIANG Wei-xing, ZHU Kai-ming, LI Li

[Abstract]    [Download]

19.Effect of Closantelum Sodium for Expelling Primates Endoparasites

WANG Cheng-dong1, YANG Guang-you2, WANG Qiang1, YU Xing-ming1, ZHAO Bo1, ZHONG Shun-long1

[Abstract]    [Download]

20.Test on Resistance of Guinea Fowl Embryo Against Virus

DAI Ding-zhen1, LIU Xiao-na2, TANG Deng-hua2, CHEN Tai-ping2, ZHENG Ming-qiu1

[Abstract]    [Download]

21.Organ Coefficient of Main Organs of Adult Inbreeding Albinic Golden Hamster

XIA Fang, ZHU Dan, ZHANG Shui-tian, ZENG De-ming

[Abstract]    [Download]

22.Transfusion for Treating 5 Sick Dogs

LI Fa-zhi, LIU Xue-xu, XIANG Qian-xiong

[Abstract]    [Download]

23.Improvement of Anesthesia in Swine surgical Experiment

LI Yao-qing, YANG Xiao-ling, TIAN Ying, QIN Jian-qiong, YUE Zhong-wei

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3