Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2001年第20卷第2期

1.Toxicity of Heavy metal Irons to Embryos and Larvae of Rana nigromaculata

WANG Xue-ying, LU Xiang-yun, LI Chun-mei, GAO Wei-ping, GAO Ming

[Abstract]    [Download]

4.Modified Method for Isolation of House Fly Total RNA

WANG Lai-yuan, WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan, WANG Lai-cheng

[Abstract]    [Download]

6.Effect of Methyltestosterone on Ampullaria gigas Spix

MENG Xian-hong1, WU Zi-song1, WANG Yong2, XIE Si-guang2

[Abstract]    [Download]

7.Butterfly Fauna, Distribution and Seasonal Changes in Zijin Mountain Region

LI Zhao-hui1, ZHAO Qing-liang2, YIN Ning2, SONG Dong-jie1

[Abstract]    [Download]

9.Current Situation of Hucho bleekeri in Upper Reach of Minjiang River

WU Guang-ju1, YANG Xing-zheng1, XIE Ju-hua1, DENG Qi-xiang2

[Abstract]    [Download]

10.Amplification of Sox Gene and Its Condition in Chinemys reevessi

ZHANG Hai-jun, CHENG Shuang-huai, ZHANG Xiao-ai, NIE Liu-wang, HAN Xian-zhao, FANG Long-hou

[Abstract]    [Download]

12.A New Record of Lizard in Sichuan -- Eumeces chinensis

WU Guang-ju1, XIAO Li1, ZHU Jie1, WANG Ben-ju2

[Abstract]    [Download]

16.Community number and protection of Ciconia nigra in Ningwu County

QIU Fu-cai, GUO Jian-rong, WANG Jian-ping, WU Li-rong

[Abstract]    [Download]

17.Three New Records of Bat in Guangdong Province

WU Yi, LIANG Ying-hua, YOU Jun-li, WANG Zhi-zhen

[Abstract]    [Download]

20.The Diagnosis and Treatment of Cervus nippon Infected with Yersinia

LEI Lei1, WANG Cheng-dong2, YU Xing-ming2, ZHANG Zai-rong1, ZHAO Bo2

[Abstract]    [Download]

21.Rabbits Infected with Bacillus perfringens

TAO Cui-lan, LI Min, LUO Nan-hui

[Abstract]    [Download]

26.Superficial View of Biodiversity

ZHANG Ze-jun1, DUAN Biao2, HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3