Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2013年第32卷第3期

3.Effect of Drugs on Biofilm Production among Trueperella pyogenes Recovered from Abscesses of Forest Musk Deer

ZHOU Yu 1#, ZHAO Kelei 1#, TIAN Yongqiang 2, Li Xuxin3, ZHANG Xiuyue 1, WANG Hongning 4,Yue Bisong 4

[Abstract]    [Download]

6.The Cloning and Analysis of TSHR Genes in Andrias davidianus

WANG Qin, HE Qing, YUAN Yuehua, XU Hailong, LI Chenglei

[Abstract]    [Download]

7.Effects of Phorbol Esters from Jatroph curcas on Several Kinds of Enzymes in Pieris rapae Larvae

LIU Xueqing1, LI Wenqing1, LI Li2, LU Daihua3, CHEN Fang1, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

10.Research on Population Age Structure of Anourosorex squamipes

YANG Zaixue1, LONG Guixing2, JIN Xing3, GUO Yongwang4, LIU Jin3

[Abstract]    [Download]

13.Chromosome Karyotype of Sinibotia superciliaris

YUE Xingjian, ZOU Yuanchao, LIU Jiajia, WANG Yongming, WANG Fang, XIE Biwen, QI Zemin

[Abstract]    [Download]

14.Morphology Observation of the Embryonic Development of Gymnodiptychus pachycheilus

ZHANG Yanping, WANG Tai*, JIAO Wenlong, DU Yanyan, SHI Xiaoning

[Abstract]    [Download]

16.Histomorphological Observation on Liver of Adult Tylototriton taliangensis

LI Bei1, SHI Yijun2, LONG Mei1, LUO Yan1, PENG Xi2, ZOU Likou1

[Abstract]    [Download]

18.Observation on the Gonadal Development Of Tor (Tor) sinensis

HUANG Fujiang1, MA Xiuhui1, YE Chao1, LIU Mingdian2, LIU Shaoping2*

[Abstract]    [Download]

19.Histological Study on the Digestive Tract of Cultivated Gobiocypris rarus (Ye et Fu)

WANG Yongming1, SHI Jinrong1, ZHANG Yaoguang2*, QI Zemin1, XIAO Fang1, ZHANG Ting1

[Abstract]    [Download]

21.Preliminary Study on Antimicrobial Activity of Crude Haemolymph Extracts from Musca domestica Larva

XIANG Yuyong, ZHOU Shuqin, CHENG Kai, ZHU Shuangjie, YIN Peifeng

[Abstract]    [Download]

22.Ultrastructure on Pronotum and Elytra of Cyrtotrachelus buqueti

LIANG Zi, WANG Shufang, YANG Yaojun*, LIU Zhong, FAN Jing, HU Xia, ZENG Wei

[Abstract]    [Download]

25.Study on Distribution, Population and Habitat Factors of Tylototriton hainanensis in Yinggeling Nature Reserve

WANG Huiying, LIAO Changle*, WANG Hesheng, WANG Yunpeng, XU Biguo, CAI Ginshan

[Abstract]    [Download]

28.Diversification of Avian Community in Different Habitats in Tanghai Wetland

LI Juyong1,2, LI Dongming1, SUN Yanfeng3, WU Minglu4, LIU Dan1,WU Yuefeng1*

[Abstract]    [Download]

29.Mammal Survey of Tianchi Nature Reserve, Yunnan Province

DENG Ke1,2, ZHANG Lizhou3, LI Quan2,4, LI Xueyou2,4, JIANG Xuelong2*

[Abstract]    [Download]

30.Application of Geometric Morphometrics in Insect Identification

YANG Hongzhen1,CAI Xiaona2,LI Xiangtao1*,SHEN Zuorui3

[Abstract]    [Download]

31.Application of DNA Barcoding in insect taxonomy

SONG Nan1,2#, LIU Jie3#, CAI Wanzhi2, ZHAO Zhongyi1*

[Abstract]    [Download]

32.The Research Progress on Diagnosis and Prevention of Canine Parvovirus

XU Yu1, LIU Jianyu2, XIE Linhong1, PENG Peng1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3