Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2001年第20卷第4期

2.Effect of Artificial Feed in Breeding Gobiocypris rarus

WU Zhi-qiang1,2, WANG Jian-wei1, CHANG Jian-bo1, CAO Wen-xuan1

[Abstract]    [Download]

7.Landcape Species Theories and Approach

WU Yong-bei, ZHANG En-di

[Abstract]    [Download]

8.Effect of Malachite Green and Temperature to Daphnia longispina

WU Hui-xian1, ZHANG Li-ping2, XUE Jun-zeng2, YAO Jian-liang2

[Abstract]    [Download]

9.Investigation of Gamasid Mite of The Small Mammal in Southwestern Sichuan Province

GUO Tian-yu1, YANG Guo-hua2, PAN Feng-geng1, XU Rong-man1, WANG Dun-qing3

[Abstract]    [Download]

15.Primary Survey on Garrulax galbanus in Wuyuan County, Jiangxi

LIU Zhi-yong, HONG Yuan-hua, JIANG Jing-Zhou

[Abstract]    [Download]

18.Gamasid Mite Control Effect by Medicated Bath in Guinea Pig

HAN Zhi-gang, WANG Sheng, LAI Guo-qi

[Abstract]    [Download]

19.Anatomical Observation on Brachial Plexus of Inbred Line of Banna Minipig

TAN LI-wen1, LIU Jiu-guang1, ZHU Hong-xing1, YING Da-jun1, SUN Jian-sen1, YAO Yuan1, ZENG Yang-zhi2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3