Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2013年第32卷第2期

1.Isolation and Characterization Analysis of Microsatellite Loci in Acrossocheilus monticola

LIU Ruicheng1,2,3, ZHANG Futie1,2*, DAN Shengguo1,2 , CAO Shanmao3, TAN Deqing1,2

[Abstract]    [Download]

2.Divergence of Plague Resistance between Lasiopodomys brandtii and Lasiopodomys fuseus in Natural Populations

WEI Lei1, 2, WANG Chengmin1, HU Yi1, LUO Jing1, ZHANG Min1, HE Hongxuan1?

[Abstract]    [Download]

3.Study on Morphology and Karyotype of Odontobutis sinensis in Dongting Lake Water Systems

LIU Liangguo, YANG Chunying, YANG Pinhong, WANG Wenbin, YU Bo, YANG Zhongyi

[Abstract]    [Download]

6.PCR-RFLP Analysis of Polymorphisms of Lactate Dehydrogenase B in Maiwa Yak

MA Xiaoqin, HUANG Lin, LIU Wei, LIU Haohao, CHEN Jieling, ZHENG Yucai*

[Abstract]    [Download]

7.Study on the Reverse Linear Probe Hybridization for Detecting Salmonella in Laboratory Animals

WEI Liwen1, WEI Li1, ZHANG Wenlu2, PAN Yongquan1, TAN Yi1, LAI Guoqi1*, XU Yongzhu3*

[Abstract]    [Download]

9.The Protection of Habitat of the Endangered Bats Tylonycteris pachypus in Yuexiu Park, Guangzhou

CHEN Miao1, HUANG Chujing1, QIU Yuanxiong1, QIU Bin1, LIN Siwan1,YU Wenhua1, XU Zhongxian1, PAN Wei

[Abstract]    [Download]

13.Structure of Anadonta woodiana elliptica Shell

LIU Bin, PU Deyong, WANG Zhijian, ZHANG Yaoguang*

[Abstract]    [Download]

14.A Preliminary Study on the Olfactory Response to Several Plants of Cordyceps Hepialus Larvae

WANG Xiaojuan1, YE Meng1*, ZHOU Zuji1, SONG Kun1, DAI Yong2

[Abstract]    [Download]

17.Effects of Beta-cypermethrin on Acid Phosphatase Activity in Organs of Grass Carp

LIU Zhancai1,2, NIU Jingyan1, WANG Yushui1, CHEN Xiaoping1, FAN Ximei1

[Abstract]    [Download]

18.Morphological Observation and Distribution of Argyrophil Cells along the Digestive Tract of Kaloula borealis

NIU Xinxin1, JIN Chenchen1, XIAN Zhenfei2, HUANG Shuli1, CAO Shuangfeng1, ZHANG Zhiqiang2*

[Abstract]    [Download]

19.Observation on Dead-Infant-Carrying Behavior of Rhesus Macaques in Mt. Taihangshan Area, Jiyuan, China

CHAI Wenbin1, LU Jiqi1*, WANG Zhenlong1, GUO Weidong2, KUANG San’ao2

[Abstract]    [Download]

21.Reproductive Biology of Acclimatization in Pomacea canaliculata

XIONG Honglin1, 2, FU Xuemei1#, CHEN Lin1, WU Weidong1, WANG Yan 1, WANG Zhijian2*

[Abstract]    [Download]

23.A New Record Bat of Coelops frithi in Jiangxi Province, China

XU Zhongxian1, YU Wenhua1, WU Yi1*, WANG Yingyong2, CHEN Chunquan3, ZHAO Jian3, ZHANG Zhong3, LI Yuc

[Abstract]    [Download]

24.A New Rodent Record in Hubei Province, China: Berylmys bowersi

JIANG Guanghua1, XIAO Chunfang1, ZHU Youchun1, XIANG Mingxi2, SUO Jianzhong1, XIE Yanping1, XING Wen

[Abstract]    [Download]

26.Lipid-lowering Effects of Supercritical CO2 Extraction Hulless Barley Bran Oil on the Hyperlipidemia Rats

ZHU Yingqiu1, JIANG Siping2, BAO Shanfei1, QIAN Junwei1, PUBU Duoji2, XU Aiguo2, GAO Ping1*

[Abstract]    [Download]

27.Experimental Research of New Method to Establish Incomplete Intestinal Obstruction Model on Rats

LI Yucheng, YANG Zheng*, YUAN Menglang, CHEN Yang, YU Ting, GONG Du, GUO Jialing, KANG Xia, CHENG Ji

[Abstract]    [Download]

28.A New Cannulation Method of Internal Jugular Vein in Guinea Pigs

GUO Qing, WU Wei*, MENG Lingzhao, YU Meng, WANG Gang, HAN Haolun, WANG Hongnan, LI Baowei, SHI Xiaow

[Abstract]    [Download]

29.Studies of Improved Tissue Culturing Mouse Osteoblasts

CHEN Jie1, HE Yue2, LAN Youyu1, HE Chengsong1*

[Abstract]    [Download]

30.Laboratory Animal Barrier System Renovation and Environmental Control Effect Analysis

PAN Jie1, ZHANG Jie1, MI Benzhong1, YANG Genling2, TAN Dongmei2, YANG Qing3, HU Juan1, QIAO Xingfang

[Abstract]    [Download]

31.Population Dynamics of Wintering Waterbirds in Poyang Lake

CUI Peng1, XIA Shaoxia2, LIU Guanhua3, WU Jiandong3, ZENG Nanjing3, WU Xudong3, WEN Sibiao3, LUO She

[Abstract]    [Download]

32.The Study of Bird Diversity in Tiegang Reservoir in the Quickly Urbanization Area

LIN Shishi, YE Youhua*, LI Jie, WU Guozhao, SUN Fangfang

[Abstract]    [Download]

35.Advance in Studies of Lysozyme in Ruminant

ZHANG Peng1,2, JIANG Mingfeng 1,2, WANG Yong1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3