Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2002年第21卷第1期

3.Study on Reptiles in Kunming Area, Yunnan Province

HE Xiao-rui, WANG Zi-jiang, WU Jin-liang

[Abstract]    [Download]

12.A New Record of Reptile – Eumeces chinensis in Shandong Province

LU Yu-yan, JIA Ya-li, LIU Jin-xiang, LI Pei-peng

[Abstract]    [Download]

15.KARYOTYPES OF THREE AGAMID SPECIES

ZHENG Yu-chi1, ZENG Xiao-mao1, WANG Yue-zhao1, LIU Zhi-jun1, J.Robert Macey 2, J.Theodore Papenfuss3

[Abstract]    [Download]

16.Reproduction and Protection of Ciconia nigra in Luyashan Nature Reserve, Shanxi Province

GUO Jian-rong, WU Li-rong, WANG Jian-ping, GONG Shu-long

[Abstract]    [Download]

19.Investigation on Bat in Chongqing

LUO Jian, GAO Hong-ying

[Abstract]    [Download]

20.Preliminary Observation on Portal System of Cervus nippon

CHEN Jia-ji1, LIE Ma-gen2, ZENG Wei-ping2

[Abstract]    [Download]

22.Main Associated animals in Giant Panda Habitat in Qingchuan County, Sichuan

RAN Jiang-hong1, LIU Shao-ying1, SUN Zhi-yu1, LIU Shi-chang2, WANG Hong-jia2, LIU Xiao-geng3, HE Wan

[Abstract]    [Download]

23.Anatomic Observation on Incretory Glands of Inbreed Line Banna Mini pig

SONG Lin1, ZHU Hong-xing1, YING Da-jun1, SUN Jian-sen1, YAO Yuan1, ZENG Yang-zhi2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3