Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2002年第21卷第3期

1.Reptile Fauna and Zoogeographic Division of Shanxi

GUO Cui-wen1, WANG Yan2, LIAN Li-ping3

[Abstract]    [Download]

7.Geographical division of reptile in Henan Province

QU Wen-yuan1, LU Ji-qi1,2 CHEN Xiao-hong1, NIU Hong-xing1, LU Jiu-quan1, NIU Yao1

[Abstract]    [Download]

15.Amphibian Biodiversity and Conservation of Kunming Region

HE Xiao-rui, WANG Zi-jiang, WU Jin-liang

[Abstract]    [Download]

18.The Present Status of Transverse – Banded Racer

HU Jie1, LI Yan-hong1, LI Cao1, HU Jin-chu1, WANG Hong-jia2

[Abstract]    [Download]

21.Elaphe schrenckii anomala found in Mt. Kunyu, Shandong

LU Yu-yan, HUANG Qing-rong, LIU Lin-rui, LI Pi-peng

[Abstract]    [Download]

22.Morphological Characteristics of Young Acalinus meiguensis

LIU Shao-long1, DAI Bo2, ZHENG Zhi-rong1

[Abstract]    [Download]

26.Advances of Systematic studies of Chinese Species of the Genus Gekko

DU Shi-zhang1, CHENG Li-qiao1, LIU Ding-zheng2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3