Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2003年第22卷第2期

4.A Method of DNA Extraction from Alcohol-Preserved Tissue of Atympanophrys

MO Bang-hui1, YUAN Shui-quan1,2, ZHEN Yu-chi1, GUO Xiao-cai1, ZENG Xiao-mao1

[Abstract]    [Download]

5.Observation on Behavior of Mandrill (Mandrillus sphinx) in Captive

ZHANG Jun1, HU Jin-chu1, ZHONG Shun-long2, FEI Li-song2, WANG Qiang2, CHEN hong-wei2, DENG Jia-bo2

[Abstract]    [Download]

6.Scent Marking Behavior of Captive Reeves’ Muntjac

WU Yue, KANG-Aili, SU Tie, ZHANG En-di

[Abstract]    [Download]

8.Study and Application of Transgenic Animals

ZHOU Sheng-li, ZHAO Shu-hong

[Abstract]    [Download]

9.Two New Record of Dragonfly in Beijing

GUO Dong-sheng, LIU Yang, GAO Xin-yu

[Abstract]    [Download]

12.New Record of Bird – Seicercus castaniceps in Northeast Provinces

GUO Yu-min1, LI Xian-da2, FANG Ke-jian2, YU Xiao-dong2

[Abstract]    [Download]

16.Eight New Records of Chiroptera in Chongqing Municipality

LIU Shao-ying1, RAN Jiang-hong1, WU Yi2, LIN Qiang1, LIU Shi-chang3, SUN Zhi-yu1

[Abstract]    [Download]

19.Analysis of Bird Diversity in Chebaling Nature Reserve

HUANG Shi-lin1, RAO Ji-ten2, HAN Lian-xian1, LUO Xu1, XIAO rong-gao2, ZHANG Ying-ming2

[Abstract]    [Download]

22.Study of Genetic Monitoring on IL-4T and IFNγR% Transigenic Mice

WANG Sheng, WEI Ke, LAI Guo-qi, HE Ming-zhong, PAN Yong-quan

[Abstract]    [Download]

26.Routine Examination on Parasite Infection in Beagle Dog

YANG Feng, AI Ying-xian, HUO Xiang-fu, YI Yong, ZHONG Zhen-dong

[Abstract]    [Download]

27.Preliminary Study on the Network Teaching of Medical Parasitology

HAO Hong-xing, ZHANG Xi-lin, ZHANG Jing-ru, HUANG Fu-sheng

[Abstract]    [Download]

28.Improving the Experimental Teaching Methods for Teaching Quality

ZHANG Jing-ru, ZHANG Xi-lin, Duan Jian-hua

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3