Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2003年第22卷第3期

2.Digestive Enzyme Activities of Takydromus septentrionalis and Eumeces chinensis

SUN Jian-li, JIA Shou-ju, CHEN Sheng-xiang, XU Wen-xin

[Abstract]    [Download]

3.Species Diversity and Protection of Amphibians and Reptiles in Kaixian County, Chongqing

LUO Jian, GAO Hong-ying, WEI Fan, WEI Zhi-xia, YAN Xing-chen, PENG Min-jie, ZENG Wei-jia, ZHAO Lu, C

[Abstract]    [Download]

5.Polypendates dennysi —A Record of Species New to Henan Province

CHEN Xiao-hong1, QU Wen-yuan1, HU Huan-fu2, CHEN Zhong-ru2

[Abstract]    [Download]

6.A New Record of Reptile, Amolops loloensis, in Yunnan Province

HU Jian-sheng, CHEN Ming-yong, WU Zhu-gang

[Abstract]    [Download]

7.Discussion on distribution of python in Sichuan

LI Chao1, GU Xiao-dong2, WANG Hong-jia2

[Abstract]    [Download]

8.Investigation on Resources of Bird of Prey in Shanxi Province

LANG Cai-qin1, ZHANG Xu-qiang2, SHI Rong-yao1, XUE Hong-zhong1

[Abstract]    [Download]

9.Hemogram Analysis of ILT (Infectious laryngotracheitis) of Peafowls

BI Xiao-yun1, ZHANG Yun-mei2, WU Deng-hu3, YANG Xiao-li3, ZHOU Jun3, ZHANG Chang-xin3, TANG Jia-gui3

[Abstract]    [Download]

10.Distribution of Ricketti’s Big-footed Bat (Myotis ricketti)

MA Jie1,2, DAI Qiang1, ZHANG Shu-yi1, SHEN Jun-xian2, LIANG Bing1

[Abstract]    [Download]

11.Investigation on Relative Density of Rodentia and Insectivora in Mt Emei in Autumn

KANG Ming-jiang, MIAO Miao, WANG Xiao-qin, HU Jin-chu

[Abstract]    [Download]

14.Herpetological Survey in Sier Nature Reserve and Adjacent Area, Sichuan Province, China

ZHENG yu-chi1, LIU Zhi-jun1, LI Cheng1, NIU Xi-ta2, LIU Shao-ying3, RAN Jiang-hong3, ZENG Xiao-mao1,

[Abstract]    [Download]

22.Anesthesia Management for Pancreatico-Duodenal Transplantation in Miniature Swine

HUANG He1, YANG Tian-de1, YANG Yong2, LIANG Ping2, CHEN Bing-bo3, ZHOU Yu3

[Abstract]    [Download]

25.Advance in Application of Transgenic Animal in Medicine and Pharmacology

CHEN Bing-bo1, PAN Yong-quan2, WANG Chuan-guang3, ZHOU Yu4

[Abstract]    [Download]

27.Advance in Study on Renal Fibrosis Model

CHEN Liang, XUE Hen, FAN Jun-ming

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3