Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2003年第22卷第4期

3.Selection of Habitats of Budorcas taxicolor in Winter and Spring Seasons in Changqing Nature Reserve

YUAN zhao-hui, SUN Jian-cun, HE Bai-suo, NING Zhi-gang, ZHENG Xiao-yan

[Abstract]    [Download]

9.A case of Saurogobio dabryi infected with Ichthyophthirius multifiliis

ZHAO Hai-peng, ZHANG Yao-guang, CHEN Da-li, WANG Zhi-jian

[Abstract]    [Download]

14.Notes on Breeding of Chinese Thrush at Lianhuashan Nature Reserve, Gansu Province

LIU Xiu-sheng1, SUN Yue-hua2, SONG Jiang-ning1, JIA Chen-xi2, FANG Yun2

[Abstract]    [Download]

15.Incubation Rhythm of Slaty-blue Flycatcher

JIA Chen-xi, WANG Zhong, SUN Yue-hua

[Abstract]    [Download]

16.Histological Research on Kidney and Ureter of Red Pandas

MI Zhi-ping1, YANG Zhi2, LI Ping1

[Abstract]    [Download]

19.Accident and Countermeasures in Operation of Guizhou Miniature Pig

ZHANG Tian-fei1, JIANG Deng-jin1, ZUO Yan-fang1, CHEN Bing-bo2

[Abstract]    [Download]

21.Histology Observation to Liver and Pancreas of Lagurus lagurus Closed Colony

ZHANG Dong-hui1, LU Kai-bai1, XU Yong-hua1, SHI Wen-hui1, JIANG Wei2, ZHANG Lan-ying2, YU Wan-hai3

[Abstract]    [Download]

22.Study on Medizip Surgical Zipper Cytotoxicity Test

HE Ming-zhong, LAI Guo-qi, WANG Sheng

[Abstract]    [Download]

27.History and Application of Fecal Steroid Hormone in Wildlife Research

LI Chun1,2,3, WEI Fu-wen1, LI Ming1, LIU Xue-qing2, HU Jing-chu2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3