Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2004年第23卷第3期

4.Microstructure of Skin of Fischer’s Clawed Salamander (Onychodactylus fischeri)

LU Yu-yan1, WANG Jian2, LIU Xin-hai3, ZHOU Zheng-yan1, CHEN Xiao-zheng3, WANG Xiao-an3, ZHANG Ping3,

[Abstract]    [Download]

5.Reproductive Habits of Rana huanrenensis Liu, Zhang, & Liu

LIU Ming-yu, LIU Yong-qing, LI Jian-yuan

[Abstract]    [Download]

6.Karyotype of Rana rugosa from Liaoning Province

ZHAO Wen-ge, LIU Peng, XIA Yu-guo

[Abstract]    [Download]

10.A New Species of the Genus Philautus (Anura: Rhacophoridae) and Winter Herpetological Exploration in Hainan Province, China

LIU Shao-long1, WANG Li-jun2, Lü Shun-qing3, ZHAO Hui3, CHE Jing1, WU Guang-fu3

[Abstract]    [Download]

15.Two Salamander Records New to Chongqing

XIE Feng1, HE Xue-fu2, WEN Tao3

[Abstract]    [Download]

18.Surveys and Faunal Analysis of Reptiles in Quanzgou City, Fujian Province

CHEN Chao-yang1, XIE Jin-jin1, HUANG Guo-yong2, LIN Yan-yun2

[Abstract]    [Download]

22.A Survey of Herpetological Resources in National Dafengding Nature Reserve Meigu Co., Sichuan, China

WANG Dong1, SONG Zhao-bin1, YUE Bi-song1, YE Hua2, LIU Shao-long1

[Abstract]    [Download]

26.Research Advances of Chinese giant salamander, Andrias davidianus

HOU Jin-hui, ZHU Bi-cai*, DONG Yu-wei, LI Pei-qing, LIU Huan-min, WANG Xiu-qin

[Abstract]    [Download]

27.A Review of Ecology of Chinese Alligator

WU Hai-long1, WU Zhi-an2

[Abstract]    [Download]

30.Studies on Spermary Chromosomes and its Meiosis of Japalura splendida Barbour and Dunn, 1919

LI Zong-yun, GUO Ming-qin, WANG Lu, CHEN Ming, WANG Xiu-qin

[Abstract]    [Download]

34.Study on Impregnation of Andrias davidianus (Blanchard)

LI Jun-min1, FANG Shu-miao2, FAN Wei-duan3, WEI Ping4

[Abstract]    [Download]

35.The Behavior of Rana omeimontis Tadpoles Exposed to Dimehypo

XU Shi-xia, DAI Qiang, LIU Zhi-jun, WANG Yue-zhao

[Abstract]    [Download]

36.Preliminary Study on Genetic Diversity of Rana guentheri

ZHOU Zhou, XIE Feng, JIANG Jian-ping, ZHENG Zhong-hua, LIU Jiong-yu

[Abstract]    [Download]

37.Effect of Herbicide Atrazine on the Antioxidase Enzymes (SOD, CAT gand GSH-Px) of the Tadpoles of Rana daunchina Chang

YUAN Yu-zhe, XU Shi-xia; YAO Chun-sheng, LIU Zhi-jun, LI Xu-dong, WANG Yue-zhao*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3