Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2005年第24卷第2期

5.Comparative Study on Behavior and Ecology between Captivity and Semi-nature Enclosure of Giant Panda

ZHOU Xiao-ping1, TAN Ying-chun1, SONG Shi-xian1, WANG Peng-yan1, ZHANG He-ming1, Ronald R. Swaisgood

[Abstract]    [Download]

6.Disturbance of Transportation Facilities to Seasonal Migration of Tibetan Antelopes in Hoh-xil National Nature Reserve

XIA Lin1,2, YANG Qi-sen1*, LI Zeng-chao1,2, WU Yong-hua1,2, LIANG Meng-yuan1

[Abstract]    [Download]

10.Cause and Treatment of First Giant Panda Dystocia in Captivity

WANG Cheng-dong, ZHANG Zhi-he, YU Jian-qiu, YANG Zhi, HUANG Xiang-ming, LUO Li, YU Shu-rong, HOU Ron

[Abstract]    [Download]

13.Study o nFlora in Giant Pandas’Vagina

HU Guo-quan1, YU Xing-ming2, DENG Yu1, FEI Li-song2, WANG Qiang2, ZHANG Zhi-he3, LAN Jing-chao3, YIN

[Abstract]    [Download]

15.A New Record of Rhinolophidae in Sichuan

WANG Xiao-qin1,2, WANG Ying-xiang3, HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

17.A case of Leptobobotia elongata infected with Ichthyophthirius multifiliis

ZHAO Hai-tao1, ZHANG Qi-zhong1,2, ZHAO Hai-peng1, ZHOU Chuan-jiang1

[Abstract]    [Download]

18.Two survivors of Coreirs guishenoti infected with Ichthyophtiirius multifiliis

LIU Qiang-ping1, ZHaNG Qi-zhong1,2, ZHAO Hai-tao1, ZHAO Hai-peng1

[Abstract]    [Download]

19.Hookworms Found in Animals of Sichuan Province

ZHANG Tong-fu, YANG Guang-you, LU Ming-ke, LAI Chong-long, SHA Guo-run, YANG Ming-lang

[Abstract]    [Download]

23.Preliminary Study on Avifauna of Liuzhou Region

JIANG Ai-wu1, ZHOU Tian-fu2, WEI Zhen-hai2, TAN Li-feng2

[Abstract]    [Download]

24.Study on Aggregating Behavior of Koklas Pheasant

FAN Long-suo1, LANG Cai-qin1, SUN Jian2, SHI Rong-yao1

[Abstract]    [Download]

25.First recovery of Turdus ruficollis in Liaoning Province

YU Ye-fei, YUAN Ming-hong, WANG Li, LI Jian-li

[Abstract]    [Download]

26.A Case of Chicken Variation

WEN An-xiang, HE Tao

[Abstract]    [Download]

27.Exploration on Feed Structure and Quantity Per Day of Large Felid

XIE You-xin1, DENG Yun1, LIAO Hui1, ZHANG Chang-xin1, ZHOU Jun1, ZHANG Deng-hua1, TANG Jia-gui1, SHA

[Abstract]    [Download]

30.Breeding of Tree Shrews in Laboratory

LIANG Liang, LI Yuan, YANG Chun, SU Jian-jia, DUAN Xiao-xian, CAO Ji, OU Chao, BAN Ke-chen, YUE Hui-

[Abstract]    [Download]

31.Study on Immunological Function and Stress Reaction of Bone Glue of Yak

PAN Ming1,2, ZOU You1, ZHAO Yi-qing1, HOU Ruo-tong1, YANG Zhi-rong1*

[Abstract]    [Download]

34.Acute Toxicity of Pesticide Dichlorvos and Herbicide Butachlor to Microhyla ornate Tadpoles*

XUE Qing-qing, YAO Dan, HUANG Ze-yu, KE Qi, WEN Xiao, GENG Bao-rong*

[Abstract]    [Download]

35.Acute Toxicity of Domestic Detergents on Xiphophorus helleri, Poecilia and Gambusia affinis

ZHANG Yun-mei1, PAN Yong-quan2, HAN Zhi-gang2, LIU An-ping3, HUA Xiao-hu4, TANG Li4, ZHOU Xing-hua5

[Abstract]    [Download]

37.Artificial Incubation of Zaocys dhumnades and Feeding Baby Snake before Hibernation

YE Hong1, TANG Xin-sheng1, HU Jian-guo2, HUANG Jie-tang2

[Abstract]    [Download]

38.Study on Feeding Habits of Sacalia quadriocellawa under Artificial Breeding condition

WANG Zhi-wei, HONG Mei-ling, SHI Hai-tao, WANG Jie, GUO Yun-jun, WANG Yu, LIU Yu-xiang

[Abstract]    [Download]

42.Mating System and Strategy of Reproduction in Fruit Bats

TANG Zhan-hui1,2, SHENG Lian-xi1, MA Xun-feng1, ZHANG Shu-yi2, Cao Min1*

[Abstract]    [Download]

43.Teaching Reform on Experiments in Zoology

CHEN Yan-zhen, WANG Yan-xi, ZHANG Lu-qiang

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3