Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2012年第31卷第1期

1.Adaptation of Resting Behavior in Ex Situ Conservation of Tibetan Antelope

SUN Ping 1, 2, YU Hong-hao3, ZHAO Xin-quan 3*, WANG De-hua 2*

[Abstract]    [Download]

2.Characteristics and Analysis of Echolocation Calls by Myotis siligorensis

LIN Hong-jun1, YIN Hao1, QI Tong-hui1, ZHANG Wen1, SHI Li-min2, FENG Jiang1*

[Abstract]    [Download]

3.The Vocal Behavior of Cervus nippon sichuanicus during Fawning and Velvet-growing Season

YANG Cheng-zhong1,2, ZHANG Xiu-yue1, YUE Bi-song1, GUO Yan-shu2*, QI Wen-hua1,HAO Hai-bang1

[Abstract]    [Download]

5.Feeding Sites Selection of Long-billed Plover in Winter at the Middle Reaches of Jialing River

ZHAO Cheng, LI Yan-hong, HU Jie*, YAO Gang, HE Qian, LI Hong-ying, LUO Fan, WANG Xiao-hong, LI Feng

[Abstract]    [Download]

7.A Comparative Analysis of Avian Diversity in the Mining Areas in the East of Heilongjiang Province

GONG Qian-qian1, JIN Zhi-min2, WANG Xiao-guang1, ZOU Hong-fei1*

[Abstract]    [Download]

8. Construction of Microsatellite-enriched Library and Isolation of Microsatellite Markers in Macaca thibetana

JIA Xiao-dong1,2, ZHANG Xiu-yue1, WANG Hong-xing3, WANG Zhong-kai1, YIN Yong-hua1, YUE Bi-song1*

[Abstract]    [Download]

10.The Effect of HgCl2 on Sperm Motility of Misgurnus anguillicaudatus

CHEN Jie, HU Jia-hui*, CHEN Yu-ming, WANG Yue-wen, CHEN Feng-mei

[Abstract]    [Download]

11.Metallothionein in Different Tissues of Meretrix meretrix Exposed to Zinc

WU Chao, CHEN Lu-xi, NI Xiao-ying, YING Xue-ping*

[Abstract]    [Download]

12.Structures and Cytochemical Characteristics of Peripheral Blood Cells in Leptobotia elongata

HUANG Xiao-ming, ZHANG Yao-guang, JIANG Xing, LI Feng-jie, JIN Li*

[Abstract]    [Download]

13.Influence of Lake Recovery on Bird Communities in Donting Lake Wetlands

LI Li-ping1, ZHONG Fu-sheng2, WANG De-1iang3

[Abstract]    [Download]

14.Observing on the Breeding Habits of Turdus kessleri

YANG Nan1, ZHANG Kai1, DOU Liang1, ZHANG Xiao-fang2, LI Ba-jin2, YUE Bi-song1, RAN Jiang-hong1*

[Abstract]    [Download]

15.Breeding Habit and Postnatal Growth in Caprimulgus indicus

SHI Hong-yan1, XU Zhi-lin2, YOU Zhang-qiang1, TANG Zhong-hai1, YANG Li-hong1, LIU Hao1*

[Abstract]    [Download]

16.Brood Parasitism on Lanius isabellinus by Cuculus canorus

MA Wen1, LIU Nai-fa1, DING Wei1, WANG Liang2, BAO Xin-kang1*

[Abstract]    [Download]

17.The Cloning and Analysis of FSHβ、LHβ Genes in Moschus berezovskii

WANG Qin1,2, ZHANG Xiu-yue1, WANG Zhong-kai1, QI Wen-hua1, YANG Cheng-zhong1, YUE Bi-song1*

[Abstract]    [Download]

20.An Intersex of the Grasshopper Caryanda yini Mao et Ren, 2006 (Orthoptera: Caryandinae)

WU Ai-guo1, MAO Ben-yong2, ZHANG Ya-zhi3, YANG Guo-hui2, SHI Xue-liang2

[Abstract]    [Download]

25.The Silver-staining Study of Digestive Tract and ?Mulberry Leaf in Bombyx mori

YANG Lan-ying#, LIU Zai-qun*, WANG Zi-ru#, YANG Fen-fen#, WU Wen-qing#

[Abstract]    [Download]

26.Investigation of the Insecticide Resistance of Musca domestica to 6 Pesticides in Chuzhou

XIANG Yu-yong, CHEN Kai, ZHOU Shu-qin, FU Xu-liang, XU Zhu, WANG Xu-hua

[Abstract]    [Download]

27.Study on the Method of Chromosome Preparation of Fig-pollinating Wasps (Hymenoptera, Agaonidae)

LIU Qing1,2, OU Xiao-hong3, HOU Xiang-lian1,2, YANG Da-rong1*

[Abstract]    [Download]

29.New Record of Two Small Mammals in Tibet, China

FU Jian-rong1, LEI Kai-ming2, SUN Zhi-yu1, LIU Yang1, LIAO Rui1, HOU Quan-fen1, TU Fei-yun1, LIU Sha

[Abstract]    [Download]

30.Study of Incarvillea younghusbandii Sprague on Anti-hypoxia Activity in Mice

CHEN Zhi-juan1, JIANG Si-ping2, ZHANG Wen-jie1, LIU Hao1, BAO Shan-fei1, YANG Ling-ling1, CHEN Bin2,

[Abstract]    [Download]

32.Establishment of An Efficient and Convenient Liver Regeneration Model in Mice

TANG Li1, YANG Chao1, YIN Lei1, BIAN Fu-ning1, WANG Xiao-lu1, GAO Zhi-yong1, WANG Ai-guo2*

[Abstract]    [Download]

33.Rats Spontaneous Breathing Establish the Acute Myocardial Infarction Model

CHEN Ke1,2 , TANG Zheng-wei 1,2, WAN Feng1,2, LIU Jin-tong1, ZHANG Hong-yan3, ZHANG Long3, SUN Yong-

[Abstract]    [Download]

34.Establishment of C57BL/6J Mice Depression Model in Different Methods

ZHANG Dan1,2, YANG Chun1,2*, HE Yong-lin1,2, XU Lei1,2, JIN Zhi-dong1,2, ZHANG Peng1,2, FENG Xin1,2

[Abstract]    [Download]

35.Comparison of the Fatty Liver and Insulin Resistance Animal Model in HFJ Inbred Rats and Wistar Closed Colony Rats

ZHENG Long, LIAN Wei-guang, LI Jian-hui, ZHANG Huan-ling, WANG Jun-xia, LIU Jun-xu, CAI Yue-hua, LIU

[Abstract]    [Download]

36.A Survey of Amphibians and Reptiles in Baiyun Mountain Scenic Area of Guangzhou, China

GE Yan1, WANG Hai-jing1, PAN Dong-sheng1,2, XIAO Shao-jun3, GONG Shi-ping1*

[Abstract]    [Download]

37.Bird Diversity and Seasonality in Lushan

LUO Sheng-jin, KONG Fan-qian*, XU Shi, YU Chang-hao, ZOU Qin, HU Shao-chang

[Abstract]    [Download]

38.The Effects of Liuku-Pianma Highway Operation on Bird Behaviors in the Three Paralled Rivers of Yunnan Protected Areas

GUAN Lei1, WANG Yun1*, CHEN Xue-ping1, LI Qi-lin1, FANG Rui2, JIANG Rui2, KONG Ya-ping1

[Abstract]    [Download]

39.Progress on Fish Growth Traits Improvement and Its Regulation

SU Jun-hu 1,2, ZHANG Yan-ping 2, LOU Zhong-yu2, JIAO Wen-long2, YANG Jian-bao 1, WEI Yan-ming 2,3*

[Abstract]    [Download]

40.The Taxonomic Status of Chinese Owl (Strigifromes)

ZHU Lei 1,2, SUN Yue-hua 1*, HU Jin-chu3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3