Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2005年第24卷第4期

1.Researche on Biology of Kallima inachus

ZHOU Cheng-li, SHI Jun-yi, YI Chuan-hui, CHEN Xiao-ming

[Abstract]    [Download]

2.Variation of Body Color in Eristalis tenax

HUO Ke-ke, ZHANG Hong-jie

[Abstract]    [Download]

4.The Pectoral Girdles of Nanorana Species (Anura: Ranidae)

WEN Xiao-min1, WU Guan-fu2, ZHAO Er-mi1,2*

[Abstract]    [Download]

6.Preliminary Study on Feeding and Spatial Niche of Pycnonotus sinensis in Spring

WANG Wei-yu, GUO Yan-shu, HU Jin-chu, SUN Li-hua, ZHU Lei

[Abstract]    [Download]

7.Study on Geographical Variations of Skull Morphology of Rhinolophus sinicus

XU Wei-xia1, ZHOU Zhao-min1, ZHANG Jing-qi1, WU Yi2, LI Yu-chun3, HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

9.Structure of Small Mammal Community in Nanchong City, Sichuan

LIAO Wen-bo1, WU Qing-gui1, HU Jin-chu1*, LIU Tao2, WU Hong1, LIN Ling3

[Abstract]    [Download]

15.Molecular Cloning and Expression of IL2 cDNA from Yak

FU Man-liang, LI Hui, WU Mei, WANG Li-huan, WU Kai-yuan, NING Jian-ke, GAO Rong*

[Abstract]    [Download]

21.Brief Report on Butterfly Investigation in Huili County, Sichuan

ZHOU Guo-bing1, LUO Zheng-jun2, HE Xiang-ling3

[Abstract]    [Download]

22.Investigation on Butterfly Species in Yandang Mountain, Zhejiang Province

MOU Ai-you1, ZHUO Li-fu1, LIN Yun-hua1, ZHANG Le-xi2, WU Wen-biao3, ZHU Jin-xing1

[Abstract]    [Download]

24.Classification on Larvae Instars of Sclerderma sichuanensis Xiao

HU Xia, ZHOU Zu-ji*, JIANG Xue-jian, YANG Wei, YIN Peng

[Abstract]    [Download]

25.Peproductive Behavior of Cyrtotrachelus bugueti

WANG Wei-de1, CHEN Feng-zheng1, WANG Xiong-qing2

[Abstract]    [Download]

27.Faunal Distribution on Important Medical Insects in Qinghai Province, China

SHI Shu-zhen, LIU Zeng-jia, ZHANG Ji-jun, GONG Zhan-wei

[Abstract]    [Download]

28.Study on Control Effect of Daphneantoxin Against Aphis gossypii

CAO Wei, ZHANG Ke-jun, GONG Xiao-xia, HOU Tai-ping*

[Abstract]    [Download]

32.A New Record of Bird Species in Guang Xi-Locustella pleskei

LU Zhou, ZHOU Fang, PAN Hong-ping, XU Yen-li

[Abstract]    [Download]

36.Investigation on Wild Birds in Public Grasslands of Chengdu Urban Districts

WU Xian-zhi1, YANG Jing2, ZHU Zhang-shun3, LI Hong-wen4

[Abstract]    [Download]

38.Preliminary Observation on Anthracoceros coronatus Breeding Ecology in Captivity

QUE Teng-cheng1, HU Yan-ling2, PAN Zhi-wen1, ZHANG Cai-chang1, QING Bing-sheng1

[Abstract]    [Download]

39.Natural Reproduction of Mandarin Duck in Captivity

WU Kong-ju, LI Hong-wen, FEI Li-song, CHEN Hong-wei

[Abstract]    [Download]

40.Notes on Nest of Myiophoneus caeruleus

WU Shi-bao1,2, CHANG Hong3

[Abstract]    [Download]

43.Human Assistance in A Giant Panda Mother for Rearing Her Baby

HUANG Xiang-ming, ZHANG Zhi-he, LAN Jing-chao, YU Jian-qiu, LI Ming-xi, WANG Cheng-dong, HOU Rong, L

[Abstract]    [Download]

44.A Subadult Giant Panda Case of Staphylococcus aureus Respiratory Tract Infection

LUO Li, WANG Cheng-dong, YANG Zhi, LAN Jing-chao, YU Jian-qiu, HUANG Xiang-ming

[Abstract]    [Download]

46.Field Survey on Black-Spoonbill and Its Habitat in Yellow River Delta National Nature Reserve

SHAN Kai, XU Jia-lei, LU Feng, SONG Shou-wang, XING Hong-quan

[Abstract]    [Download]

47.Survey on Bird Resources in Qianfoshan Nature Reserve in Sichuan Province

FU Jian-rong1,2, RAN Jiang-hong2, CAI Guo3, HU Jin-chu1*

[Abstract]    [Download]

49.Animals Resources in Sichuan Labahe Nature Reserve

SUN Zhi-yu1,2, LIU Yang2, FU Jian-rong2, LIU Shao-ying2, RAN Jiang-hong2

[Abstract]    [Download]

50.Snow Leopard Survey in Tumor Nature Reserve, Xinjiang

XU Feng, MA Ming, YIN Shou-jing, Mardan

[Abstract]    [Download]

52.Techniques of Magnetic Resonance Imaging for Sprague-Dawley Rats

WU Wei, LI Xiao*, YUAN Yuan, CHEN Xian, SUN Jia-yu, ZHOU Xiang-ping

[Abstract]    [Download]

55.Rat Models of Morphine Dependence

HE Xue-ling1, YIN Hai-lin1*, WANG Xue2, ZHENG Jun-ran2

[Abstract]    [Download]

56.Experiment on Normalizing Functioning of Gallbladder of Propriefary QDKL

YU Cheng-hao1, WEN Chang-fan1, ZHANG Hong1, LIU Bin2, LIAO Jian3

[Abstract]    [Download]

58.A Dog with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura Curd by Splenectomy

HU Xiang-rong1, LI Fa-zhi2, LI Qun-hong2, LI Dai-bing2

[Abstract]    [Download]

63.Research Advances on Tardigrada

WANG Li-zhi, LI Xiao-chen*

[Abstract]    [Download]

65.A Brief Review on Oncomelania hupensis Control in China

LIU Ying-fang, PENG Yu, LIU Feng-xiang

[Abstract]    [Download]

67.Role of Trophocytes in Mammalian Embryo Implantation

GAN Xiao1, HOU Rong2*, ZHANG Ming1, ZHENG Hong-pei1

[Abstract]    [Download]

68.Cell Cycle Regulation and Application in Nuclear Transferring

ZHAO Xue-ping, WANG Feng*, SUN Yong-cheng, PAN Xiao-yan

[Abstract]    [Download]

70.Advance on Genome and Gene Duplication of Vertebrates

LIU Zhi-hao, ZHANG Xiu-yue, WANG De-shou*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3