Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2006年第25卷第3期

3.Preliminary Study on Gene Transfer Methods in Silkworms

WANG Yu1, LIU Hui-fen2, LI Wei1*, QIU Xing-lin1

[Abstract]    [Download]

4.Study on Procedure of Mice Nuclear Transfer

WANG Feng*, JIANG Xiao-ming

[Abstract]    [Download]

6.Two Kinds of White Spot Mice and Mapping of Their Mutation Genes

XUE Zheng-feng1, CHEN Bing1, MAO Hui-hua1, SHAO Yi-xiang2, WU Bao-jin1, LI Hou-da1

[Abstract]    [Download]

7.A suitable Storage Method of Animal Sample for Extracting Genomic DNA in Field

CAI Zhen-yua1,2, ZHANG Tong-zuo1, LIAN Xin-ming1,2, CI Hai-xin1,2, SU Jian-ping1*

[Abstract]    [Download]

10.Cloning and Sequence Compare of Symptomatic and Asypmtomatic Trichomonas vaginalis Adhesion Protein 33 Gene

YANG Shu-guo1, WA NG Ya-jingl*, TIE Chao-nan1, XIE Hui1, BI Shi-liang, LIU Pei-na1, LIAO Lin1

[Abstract]    [Download]

11.Cloning and Analysis of Neuronal Nitric Oxide Synthase cDNA Fragment of Acipenser baeri and Carassius auratus

LIU H u i - mi n1,2, GU, Ji-rui2, WU Cui-fang2, QIU Cheng-shul , WU Jiang2, XIE Xian-lian2, XU Heng1

[Abstract]    [Download]

13.Fish Diversity of Shapotou Nature Reserve, Ningxia

HUANG Zu-hao1, LIU Nai-fa1*, LIU Rong-guo2, WU Hong-bin2, HAO Yao-ming2

[Abstract]    [Download]

14.Avian Fauna of Haizishan Natural Reserve in Sichuan Province

FU Jian-rong1,2, LIU Shao-ying1*, HU Jin-chu2, RAN Jiang-hong3, CAI Guo3

[Abstract]    [Download]

15.A Survey of Bird Community at Baiposhan Nature Reserve of Sichuan in Winter

YANG Biao, RAN Jian-hong*, CAI Guo, ZENG Zong-yong*

[Abstract]    [Download]

28.Preliminary Study on Diversity of Butterflies in Yan’an City, Shaanxi Province

LIU Chang-hai, XUE An-yong, CUI Chun, LIAN Zhen-min

[Abstract]    [Download]

29.Avifauna Changes of Muli River Valley and Shuiluo River Valley in Muli County, Sichuan

XING Ning, ZENG Zong-yong*, RAN Jiang-hong*, LI Li-chun, YANG Biao, LI Feng

[Abstract]    [Download]

30.Bird Resource in Wetland of Luoma Lake and Its Conservation

FENG Zhao-jun1, QU Qin-feng2, WANG Guang-biao2, ZHAO Yan-yu1, ZHOU Hong3

[Abstract]    [Download]

35.Nest Site Selection and Materials of Pycnonotus sinensis in Nanchong, Sichuan

CHENG Wei1, WU Ying-mei2, HU Jin-chu1*, YU Zhi-wei1, GUO Zong-ming1

[Abstract]    [Download]

37.Tow New Records of Bird in Heilongjiang Province

GUO Yu-min1,2, YANG Yan-lan3, WANG Tian-gang3, WANG Chang-jiang3

[Abstract]    [Download]

43.Pathogenic Isolation of Disease of Abrupt Death in Sus scrofa Caused by P. multocida, Swine Fever Virus and A. pyogenes

YAN Qi-gui, CAO Hong-zhi, XIAO Xue, OU Yang, FAN Wen-qiao, ZHANG Chuan-bin, LAI Wei-li

[Abstract]    [Download]

46.An Accurate Method for Rapid Detection of Somatic Cells in Dairy Cattle

LIU Su-meng, ZHANG Shu-caho, CAI Feng, XU Jun, YUE Bi-xong, ZOU Fang-dong*

[Abstract]    [Download]

47.Feeding and Breeding of Hog Deer at Chengdu Zoo

CHEN Hong-wei, LI Hong-wen, WU Kong-ju, DENG Jia-bo, Lü Wen-qi, Mao Jie, WAN Shi-dong

[Abstract]    [Download]

48.Anaesthetic Effect of Miannaining in Chinese Leopard

ZHAO Bo, WANG Qiang, CHEN Wei-gang, NIU Li-li, DENG Jia-bo, ZHONG Shun-long

[Abstract]    [Download]

49.Establishment of Consistently Expressed TTF-2 Transgenic Mice

HE Xue-ling1, YIN Hai-lin1*, HUANG Lei2, XIA Qing-jie3

[Abstract]    [Download]

50.Experiment Study of Animal Model of Acute Pulmonary Edema

XUE Jing-li1, SHI Chong-min1, SONG Guo-ying2, ZHANG Jin-tao1, DU Chun-yan1 BI Hong-zheng1, WANG Chun

[Abstract]    [Download]

51.Study of Establishing Myocardial Infarction Model of Mice

ZHAO Xiao-hui, ZHOU Jian, MA Rui-yan, CHENG Wei, YANG Yong-yao, TIAN Ying, FANG Yong-qiang, HUANG La

[Abstract]    [Download]

52.Effect of Chinese Medicine SH-Kangdu Mixture on Blood in Rabbits

PANG Yong-quan, YANG Jun-qing*, HAN Zhi-gang, ZHANG Yun-mei, BI Xiao-yun

[Abstract]    [Download]

53.White Rat Animal Model of Renal Failure by 5/6 Nephrectomize

SHA Zhao-hui, FU Ping*, ZHOU Li, TANG Wan-xin, LIU Fei, LI Jing

[Abstract]    [Download]

54.Establishment of Nude Mouse Model for Breast Cancer MDA-MB-231 Cell and Study for Its Biological Characteristics

XUE Jing-li1, LI Xiao-min2, BI Hong-zheng1, DU Chun-yan1, SHI Chong-min1

[Abstract]    [Download]

55.Establishment of Animal Model of Hypoxia in Uterus of Embryonic White Rats

YU Hong1, WU Yu-ling1, ZOU Ping2, ZHAO Ming-de3

[Abstract]    [Download]

56.Morphologica Study on Aseptic Peritonitis in SD Rat

BAI Wen-xia1, PAN Yu-ying1, SU Ning2

[Abstract]    [Download]

60.Exploitage and Usage of Practical Activity Resources of Biology

HU Ling-dong1, LE Tian2, ZHAO Guang-yu3, LI De-cheng3*, YANG Bing4

[Abstract]    [Download]

64.A Review of Physiological Effects of Light on Laying Hens

CHEN Hui, HUANG Ren-lu, DI Ke-qian, PAN Dong, ZHANG Zhen-hong, GUO Yun-xia

[Abstract]    [Download]

67.Analysis on Influence of Exotic Pets in China

ZHU Wen-bo, WANG De-liang*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3