Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2011年第30卷第3期

1.Genetic Diversity of Rana dybowskii among Four Local Populations in Liaoning Province Based on ISSR Markers

ZHOU Yu, YANG Bao-tian*, LU Yu-yan, BA Shan, ZHOU Zheng-yan, LI Pi-peng*

[Abstract]    [Download]

2.Identification and Analysis of the Giant Panda Basic/Helix-Loop-Helix Factors

XU Jun-li, LI Yu-zhi, ZHANG Xiu-yue, YUE Bi-song, LI Xiao*

[Abstract]    [Download]

3.The Structural Features of Web of Leucauge blanda and Araneus ventricosus Related to the Body Weights of the Two Spiders

JIANG Ping1, 2, WU Meng-ling3, XIAO Yong-hong1, 2, JIANG Li-qin1, 2, QIAN Yong-dong1, 2, LV Tai-yong

[Abstract]    [Download]

4.Disparities of Court Call Sequences between Red and Black Tokays

DENG Huan-huan 1,3, PENG Yuan 2*, YU Xiao-dong 1*, TANG Ye-zhong 3

[Abstract]    [Download]

6.Study on Life-history Pattern of Hemiculter leucisculus in the Beijiang River

LI Qiang1, LAN Zhao-jun2, ZHAO Jun2, CHEN Long-xiu2, ZHONG Liang-ming3

[Abstract]    [Download]

8.Evaluation of the Storage of Fecal Samples of Captive Forest Musk Deer for Steroid Analysis

LANG Dong-mei1, LIU Wen-hua2, HU De-fu1*, WANG Yi-hua1, GE Xing-fang1

[Abstract]    [Download]

10.Nutritional Contents of the Major Food in Autumn and its Influence on Food Choice of Francois’ Langur at Mayanghe Nature Reserve, Guizhou Province

CAI Rui-fang1, HU Gang1,2*, CAO Ye1, YANG Jin-liang1, SU Xin-wei1, CHEN Bo1, LIU Xian-gao1, LIU Ning

[Abstract]    [Download]

13.Sequence Analysis of COⅠ Gene and Cytochrome b Gene of Bufo tibetanus

WU Yin-xia, CHEN Wei-cai, ZHANG Xiu-yue, YUE Bi-song, LIU Shao-long*

[Abstract]    [Download]

14.Description on a New Species of Sinocyclocheilus in Guizhou

ZHOU Jiang, LIU Qian, WANG Hai-xia, YANG Long-jiao, ZHAO Da-cheng, ZHANG Tian-hong, HOU Xiu-fa

[Abstract]    [Download]

15.Embryonic Development of Botia reevesae in Tuojiang River

YUE Xing-jian1, WANG Fang1, XIE Bi-wen1﹡, QI Ze-min1, WANG Yu1, HE Bin2, CHEN Xian-jun2

[Abstract]    [Download]

16.Diversity of Marine Free-living Nematoda in Coastal Area of Tianjin, China

ZHANG Qing-tian1, 2, WANG Xin-hua2*, FANG En-jun3, HU Gui-kun1

[Abstract]    [Download]

18.Two New Record Species of Eimeria (Apoicomplexa, Eimeriidae) from Plateau Pika in China

CAO Yi-fan1, DU Yin1, 2, YANG Le1, 2, BIAN Jiang-hui1*

[Abstract]    [Download]

25.Morphology of Digestive Tract among Four Passerine Birds in Wenzhou, Zhejiang Province

LIN Lin1, WANG Huan-huan2, HUANG Ke-jian2, LIU Jin-song2*

[Abstract]    [Download]

26.Comparison on Digestive System of Six Species of Prey Bird

JIN Zhi-min, YANG Chun-wen, LIU Zhu, JIN Jian-li

[Abstract]    [Download]

27.Breeding Ecology of Turdus merula in Ji’an, Jiangxi Province

HUANG Zu-hao, CHENG Ya-lin, MEI Wen-feng, LIN Hua-jie, KE Dian-hua

[Abstract]    [Download]

28.Primary Observation on Breeding Behavior of Liocichla omeiensis in Laojunshan Nature Reserve, Sichuan Province

HAN Lian-xian1,2, DENG Yi-xing1, CHEN Ben-ping3, LING Zeng-wen3, CHEN Wen-cai3

[Abstract]    [Download]

29.Survey on Plant Species Foraged by Fenced Forest Musk Deer in Sichuan

YANG Ying, FENG Da-yong, WANG Chen-xu, WANG Jian-ming, LIAO Ting-bin

[Abstract]    [Download]

31.Research on Pollination Insects of Sesame from Henan Province

DU Kai-shu, ZHANG Zhong-yin, XU Yan-ling

[Abstract]    [Download]

34.Adaptation of Captive-bred Alligator sinensis to Natural Environment: a Pilot Study

ZHU Jia-long1, WANG Chao-lin1, WANG Ren-pin1, 2 *, XIA Tong-sheng1, 2, SHAO Min1, ZHOU Yong-kang1, 2

[Abstract]    [Download]

36.Population Densities of Cuora galbinifrons at Diaoluoshan Nature Reserve, Hainan Island, China

WANG Ji-chao1 2, SHI Hai-tao2,3*, XUE Chen-qiang2, WANG Lei2, ZHAO Er-mi1,3*

[Abstract]    [Download]

37.A Primary Investigation of Bird Resource in Drainage Area of Yarlung Zangbo River and its Two Branches from Tibet, China

YANG Le1, 2, 3, CANG-JUE Zhuo-ma3, JI Tuo1, 2, YANG Min1, 2, ZHOU Shu-guang1, 2, LI Jian-chuan3, LI

[Abstract]    [Download]

38.Preliminary Studies on the Habitat Preference of Moschus sifanicus during Winter in Xinglongshan National Nature Reserve, Gansu

YANG Cui1, PAN Shi-xiu1, AN Tan-hong2, MA Guang1, FENG Jin-chao1, MENG Xiu-xiang1?

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3