Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2011年第30卷第2期

1.Summer Habitat Selection by Eothenomys melanogaster in Tangjiahe Nature Reserve, Sichuan Province

LI Yun-xi1, ZHANG Ze-jun1*, SUN Yi-ran1, CHEN Li-min2, PENG Shi-yang2, YANG Xue-gui1, HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

3.Cytogenetic Studies on Bufo andrewsi in Wolong Nature Reserve

DONG Bing-jun 1, 2, JIANG Fan 3, ZHAO Er-mi 1, 3*

[Abstract]    [Download]

4.Effects of Chronic Ambient Nitrite Exposure in Trachemys scripta elegans and Mauremys sinensis

ZHANG Jie1, HONG Mei-ling1*, LIAO Guang-qiao1, SHI Hai-tao1, 2*, LI Chuang1, HU Mao-gui1

[Abstract]    [Download]

9. Molecular Sex Identi?cation of Grus nigricllis

YU Hai-long, ZHANG Jian-feng, HE Zong-liang, JIA Xiao-xu, DU Wen-xing*

[Abstract]    [Download]

10.Histochemical Study on the Pituitary Structure in Rare Minnows (Gobiocypris rarus)

LIU Xiao-hong1, ZHANG Yao-guang1, XIE Bi-wen2, WANG Zhi-jian1

[Abstract]    [Download]

11.Microstructure of Peripheral Blood Cells in Cultured Schizothorax prenanti

YANG Song*#, YANG Shi-yong#, XIAO La, YAN Tai-ming*, FU Dun

[Abstract]    [Download]

16.Histological Observation of the Digestive System of Bufo tibetanus

ZENG Lin1 , LIU Shao-long* , WANG Ning-ning

[Abstract]    [Download]

17.Morphological and Histological Observation on the Digestive Tract and Liver in Tylototriton wenxianensis

WANG Yu, YANG Xiao-lu, HE Jiu-jun, CUI Wen-hui, WANG Han, WANG Zhen-fu

[Abstract]    [Download]

18.Resource Status nd Distribution Pattern of Dinodon rufozonatum in Anhui Province

BAO Fang-yin, ZHOU Yong, WANG Bang-zheng, WANG Song, XIAO Ming-song, CUI Feng

[Abstract]    [Download]

19.Comparative Studies on the EST Isozyme in Paa yunnanensis and Paa boulengeri

SUN Ai-qun, SU Li, ZHOU Wei, FANG Xiao-chao, SHA Wei

[Abstract]    [Download]

20.Study on the Distribution and Species Composition of Birds (Laridae) in Hongjiannao Wetland, Shaanxi Province

WANG Qing-xiong1, XIAO Hong1?, WANG Zhong-qiang2, HU Cai-e2, CAI Qi-wen2

[Abstract]    [Download]

21.Blue Crane Breeding in Beijing Zoo

ZHANG Jing, ZHAO Xi-sen, LIU Yu-ping, LIU Shuang-li, ZHOU Jun-ying

[Abstract]    [Download]

22.Analysis of Wader Birds Biodiversity of Spring in Dayi River, Qufu, Shandong Province

YUE Feng1#, REN Wen-ling2#, LUO Zu-kui3, YANG Yue-wei4, WANG Tian-hou1*

[Abstract]    [Download]

24.Hemogram and Blood Biochemical Parameters of Taihangshan Macaques in Jiyuan, China

SHEN Guo1, TIAN Jun-dong1, GUO Xiang-bao1, WANG Hao-feng2, LU Ji-qi1*

[Abstract]    [Download]

25.Detection on Antihelmintic Resistance for Nematodes in Alimentary Canal of Captive Giraffes

DENG Jia-bo1,2#, YAN Hui-juan1,2,3#, YANG Guang-you3*, NIU Li-li1,2, WANG Qiang1,2, YU Jian-qiu1,2

[Abstract]    [Download]

27. Normal Blood Parameters and Serum Biochemical Indices in Beagles

LI Qiu-bo, KANG Ji-ping*, FENG Xiao-ke, YANG Jie

[Abstract]    [Download]

28.Observation on the Dorsal Skin in YYHL by Electron Microscopy

ZHU Kui-cheng, ZHANG Jin-tao*, WANG Chun-yao, DU Chun-yan, XING Jin-shan

[Abstract]    [Download]

30.Investigation and Analysis of Bird Resources in Jinggangshan National Nature Reserve, Jiangxi Province

CHENG Yong1, 2, SONG Yu-zan1, ZHAO Jian1, ZHENG Yan-ling1, CUI Guo-fa2*

[Abstract]    [Download]

35.A Review on the Conservation Genetics of Alligator sinensis

ZHU Hai-tao1,2, ZHENG Tao1, WU Xiao-bing1*

[Abstract]    [Download]

37.Review on Wild Boar Research

LIU He1, LI Le1, MA Qiang2*, WAN Dong-mei1*, ZHANG Shu-qing3, ZHU Ye-ping3

[Abstract]    [Download]

38.Progress on Avian CR1 Retroposons and their Applications as Genetic Markers

LIU Zhao-feng1, HE Li-wei2, YUAN Hong-gang1, YUE Bi-song1, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3