Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2007年第26卷第4期

4.Investigation on resource of birds in Qinling and Dabashan Mountains, Shaanxi

GONG Hui-sheng1,MA Yi-sheng1, ZENG Zhi-gao2, CAI Xiao-li1,CHEN Shui-hua3,GAO Xue-bin4

[Abstract]    [Download]

5.Bird communities in Different Habitats at Laojunshan Nature Reserve, Sichuan Province

YANG Jie, ZHANG Xiu-lei , LU Gang , LI Ren-gui ,YUE Bi-song, RAN Jiang-hong*

[Abstract]    [Download]

6.Winter habitat selection by milu in Shishou, Hubei

HE Zhen1,2, YANG Dao-de1,3,5*, MA Jian-zhang3 LI Peng-fei4, JIANG Zhi-gang5*

[Abstract]    [Download]

8.Primary Study on Behavior of Dwarf Blue Sheep(Pseudois Schaeferi)

SHEN Dingjian1, WANG Yu2*, ZEREN Jumian3, ZENG Guowei3, HUANG Yichuan3, LI Kaijun3, TANG Lun3

[Abstract]    [Download]

10.The effect of differential FSH exposure on the development of preantral follicles

LIANG Yang1, SUN Xing-sen2*, HU Xiao-mei2,LIU Di3,AN Tie-zhu1

[Abstract]    [Download]

11.Enhancement of the recombinant plasmid with CpG motifs on immunity and resistance of mice

JIN Yan1*, ZHOU Chuan-jun 2,FU Man-liang1*, XIE Zhao1, CHENGChi1, YANG Yi1, ZHANG Huan1, CHEN Qian1,

[Abstract]    [Download]

12.Microencapsulation of Castor Bean Extract and Effect on Antifertility in Mice

Ding Xiang1,Duan shuang-quan2,Wang Jing-wen1,Gao Peng1,Ge Shao-rong1, Gao Ping1 ?

[Abstract]    [Download]

13.Clone and Preliminary Characterization of a novel KLP Gene in Zebrafish

LI pei1,2,YANG Han-shuo2,WEI Yu-quan2, DENG Hong-xin2*

[Abstract]    [Download]

15.Culture and Cryopreservation of Fibroblasts from Sheep Skin Tissue Stored at 4℃

WANG Chunsheng1,2, ZHANG Li-xin1, LIANG Yang1, AN Tie-zhu1﹡

[Abstract]    [Download]

17.The proliferation and differentiation of skeletal muscle cell

WANG Lixia ChEN Xianggui YANG Xiao LU Shengjuan

[Abstract]    [Download]

18.Herpetological Surveys of Xinjiang Uygur Autonomous Region

SHI Lei2*, YANG Jun1*, HOU Mei-zhu3,ZHAO Hui2, DONG Bing-jun1, XIONG Jian-li1, WANG Xiang-jun1, WANG

[Abstract]    [Download]

21.Survey on Amphibian in Leigongshan Natural Reserve

CHEN Ji-jun*, ZHANG Xuan, YANG Shao-jun, XIE Zhen-guo, PAN Cheng-kun, CHEN Ji-hong

[Abstract]    [Download]

22.External and Internal Oral Morphology of Rana kunyuensis Tadpoles

LI Pi-peng 1,2*,CUI Xi-zhi3,#,LU Yu-yan 1,3, LIU Xin-hai3

[Abstract]    [Download]

23.Behaviour of the Japalura splendida under Artificial Feeding Condition

WANG Guang-li1,GAO Zheng-fa2,YU Ping-jing1,ZHAO Er-mi1*

[Abstract]    [Download]

26.Mammalian Survey of Haizishan Nature Reserve,Sichuan Province

LIU yang1,LIU Shaoying1.*,SUN Zhiyu1,YANG Zhihen2,XU wei3

[Abstract]    [Download]

27.Diversities of Large and Medium Mammals in Jiuzhaigou National Nature Reserve,Sichuan Province

SUN Zhi-yu1,2,LIU Shao-ying1*,LIU Yang1,ZHAO Jie1,LEI Kai-ming3,ZHU Zong-fu3

[Abstract]    [Download]

28.Population and Quantity of Hoolock Gibbon (Hylobates hoolock) in Gaoligongshan Nature Reserve

ZHANG Xing-yong1,BAI Bing1,AI Huai-sheng2, LI Zheng-bo2,ZHOU Wei1*

[Abstract]    [Download]

35.Ecotourism Sustainable Development in Kunyu Mountain National Forest Park

DONG Cui-ling, LIU Jian,WANG Fang-zhong,YU Tao

[Abstract]    [Download]

36.Impacts of Peripheral Communities of Dafengding Nature Reserve in Mabian on Local Natural Conservation

WU Ling-zhi1, QUBIE Qu-ri2, JIANG Ping1, 3, ZHUO Chun-hui1, GUO Cong1*

[Abstract]    [Download]

37.Histomorphological Observation on Turbellarians in Freshwater in Northern Shaanxi

LIU Chang-hai, BAI Chong-yan, CHEN Zong-li,, LIAN Zhen-min, GAO Xiao-yan, HUANG Huan-huan

[Abstract]    [Download]

39.Regenerative of Earthworm Different Body Segments on Normal Temperature and Pressure

BAI Gui-fen, ZHAO Bing, QI Ru, WANG Xian-chao, DING Tao, YAO Ting-ting, XU Zhen-jun*

[Abstract]    [Download]

41.Resource and Fauna of Butterflies in Maanshan District, Anhui Province

XING Ji-chun1,ZHU Li-xin2,DAI Ren-huai1

[Abstract]    [Download]

43.New records of butterflies in Chongqing

LI Ai-min, XU Yu-feng, DENG He-li

[Abstract]    [Download]

45.Sexual Dimorphism in Morphological Traits and Female Individual Fecundity of Abbottina rivularis

LIN Zhi-hua, LEI Huan-zong, CHEN Li-li, FAN Xiao-li, BAO zheng-hua, GAO bing-rang

[Abstract]    [Download]

46.Oogenesis of Adulted Sinilabeo rendahli

YUE Xingjian1,2,XIE Bi-wen1,2,TUO Yun2,ZHANG Yao-guang2

[Abstract]    [Download]

48.Nest-site Selection of Black-crowned Night Heron in Nanchong

LONG Shuai, ZHOU Cai-quan*, SHU Chang-sheng , WANG Wei-kui, WEI Wei, HU Jin-chu

[Abstract]    [Download]

49.Distribution and Conservation of Galliformes in Sichuan

LI Feng, RAN Jiang-hong*, ZENG Zong-yong, DU Bei-bei, ZHANG Shun-lin

[Abstract]    [Download]

50.Preliminary analysis of Capricornis classification and distribution

LU Xue1,YUAN Xing-qin2,YU Yi-jian3,HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

51.Physiological and biochemical data of blood measurement of tufted deer

WU Kong-ju,DENG Jia-bo,LIU Xuan-zhen,LI Hong-wen,MAO Jie

[Abstract]    [Download]

52.Indices of hemocyte and blood measurement of captive white-lipped deer in Chongqi

DENG Ji-su1,YANG Xiao-li2,WU Deng-hu2,TENG Ming-sheng2,YAO Yong2

[Abstract]    [Download]

53.First found out Cysticercus cellulosae in Sichuan snub-nosed monkey (Pygathrix roxellanae)

MA Xiao-ping,PENG Guang-neng,LIU Chang-song,ZHANG Tong-fu,ZHOU Dong,BAI Yong-ping, FENG Hai-bo,CHEN

[Abstract]    [Download]

54.A case of dystocia of giant panda by big whelf

TANG Chun-xiang,LI De-sheng,WANG Cheng-dong

[Abstract]    [Download]

55.Extraction and research on bioactivity of raw toxin of Ricinus

GAO Shan,HE Yao-hong,HOU Tai-ping

[Abstract]    [Download]

57.Establishment of liver fibrosis in rabbit

HU Xiao-feng,LIU Bin,WU Qiang

[Abstract]    [Download]

61.Chromatin remodeling in embryos reconstructed by somatic nuclear transfer

PAN Xiao-yan1,WANG Zheng-chao1,WANG Feng1*,GUO Zhi-qin2

[Abstract]    [Download]

62.Tibetan chicken’s adaptability to plateau environment

MA Chun1,HE Ling-jie1,YANG Kong2

[Abstract]    [Download]

63.Application of microsatellite in birds

JIN Zhi-min,YANG Chu-wen,LIU Zhu

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3