Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2010年第29卷第2期

2.Research on Yellow Weasels’ Roadside Activities along Changbaishan Mountain Tourist Highway in Jilin Province

WANG Yun1, PIAO Zheng-ji2, LI Qi-lin3, KONG Ya-ping1, CHEN Ji-ding1, LIU Long1, ZHAO Shi-yuan1,4

[Abstract]    [Download]

5.Effects of Starvation on Glycogen, the Antioxidant Enzyme Activity of Tissues and Related Blood Indices in the Spotted Dove

GE Yu-feng,HOU Tian-de*,ZHANG Jian-hong,WANG Xiao-long,ZHOU Han,MA Yu-lan,XU Rui

[Abstract]    [Download]

7.Cloning and Prokaryotic Expression of Artificial Synthetic Spider Dragline Silk Protein Gene

WANG Chun-sheng, YUAN Lu, LUO Feng, LIANG Yang, AN Tie-zhu*

[Abstract]    [Download]

8.Preliminary Study on the Functional Characteristics of AK078438

QUAN Qing-li1, HUANG Lin2, HU Huo-zhen2*

[Abstract]    [Download]

13.Butterflies in the Drainage Area of Huangshui River in Qinghai Province

CHEN Zhen-ning,ZENG Yang,BAO Min,KE Jun

[Abstract]    [Download]

14.The Morphology of Triops sinensis and Appendage Characteristics on Different Segments

XUE Jun-zeng, FANG Wei, WU Hui-xian*, YUAN Lin, WANG Bao-qiang

[Abstract]    [Download]

15.Histology of the Spleen in Pelteobagrus vachelli and Procypris rabaudi

XIE Bi-wen1,2,ZHANG Wei-li1,ZHANG Yao-guang1*

[Abstract]    [Download]

16.Morphological Observations on the Skull of Siniperca kneri Garman

YU Mei-ling, ZHOU Chuan-jiang, PU De-yong*

[Abstract]    [Download]

20.Bird Resouruces of Yulong Snow Mountain Nature Reserve in Lijiang, Yunnan, China

LIU Liu-ming1, DONG Feng1,2 , HE Rong-hua3, WU Fei1,2, WANG Kai1,2, Kong De-jun1,2, YANG Ting1,2, YA

[Abstract]    [Download]

21.Preliminary Investigation on the Bird Community in Yingzhou West Lake Provincial Wetland Nature Reserve

LI Yong-min1, JIANG Shuang-lin1, NIE Chao2, YU Qian1, NIE Chuan-peng1

[Abstract]    [Download]

22.Survey of Bird Diversity in Luanhekou Wetland, Hebei Province

ZHANG Yu-feng1, XU Quan-hong2,GAO Shi-ping2,LI Dong-ming1,WU Yue-feng1*

[Abstract]    [Download]

23.Study of the Avian Community in Jiang’an Campus of Sichuan University

LI Si*, ZHANG Dun-fang*, HUANG Ke, CAO Sen, LIU Shao-long**

[Abstract]    [Download]

24.Studies on Artificial Semen Collection and Semen Quality in Red Jungle Fowl

ZHOU Jie-long1, GUO Ai-wei1, CHEN Fen-fen1, MA Guo-hui2

[Abstract]    [Download]

25.An Observation of the Reproductive Behavior of Moorhen in an Urban Park

JIN Zhi-min, YANG Chun-wen, LIU Zhu, JIN Jian-li, QIAO Zheng-lei

[Abstract]    [Download]

27.Preliminary Morphological Observations on the Digestive System of Garrulax canorus

SUN Jian-xiu, ZHANG Jun*, MI Zhi-ping, CHENG Yang-qiong, GUO Lan

[Abstract]    [Download]

36.A New Record of Myotis formosus in Henan Province

YU Yan1, MA Jin-you1, NIU Hong-xing2*

[Abstract]    [Download]

39.Study on the Diversity and Conservation of Amphibians in Xiangtoushan National Nature Reserve, Guangdong, China

LUO Tan-ji1,ZHONG Xiang-jing1,CHEN Yu1,TAO Jun1,ZHOU Li-hua2,GONG Shi-ping2*

[Abstract]    [Download]

40.Species and Distribution Patterns of Small Mammals in Foping Nature Reserve, Shaanxi

WEI Wei1,ZHANG Ze-jun1﹡,SUN Yi-ran1,FAN Zhi1,YANG Yu1,HU Jin-chu1,NIEYong-gang2,LIU Xin-yu3,LIU Xiao

[Abstract]    [Download]

42.Analysis on the Current Situation and Economic Benefit of the Wildlife Industry in Yibin City, Sichuan Province

HE Hui-qin1,2, ZENG Yan1, WU Yong-gang3, PENG Hao3, CHEN Lin-yong3, GUO Hong3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3