Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2009年第28卷第6期

1.Studies on the Larval Development of Polydora ligni

ZHANG Shu-lin1, LI Xiao-dong2, BI Xiang-dong1

[Abstract]    [Download]

3.Triplophysa bleekeri Pituitary Microstructure

LIU Xiao-hong, HE Xiang, GENG Xiang-chang, LI Bin, WANG Zhi-jian*

[Abstract]    [Download]

8.A Cytogenetics Study on the Germplasm Resources of the Xizang Pig

LU Xue-bin1, ZOU Fang-dong2*, ZHAO Sen-lin2, WANG Gao-chao2, ZHANG Yu2, YING San-cheng1, ZENG Kai1,

[Abstract]    [Download]

9.Effects of Metal Ions on Alkaline Phosphatase of Calf Intestine

ZHANG Ying, YU Tong, ZHAO Xin-ping*, GAO Ju

[Abstract]    [Download]

13.Primary Study on Anti-hypoxia Activity of Bassia rapa L. Extract in Mice

XIE Yue1,MA Chao2,JIANG Si-ping2,CHEN Zhi-juan1,ZHANG Wen-jie1,SU Dong-hai1,PI Ning-ning1,SU Wen-tao

[Abstract]    [Download]

14.Viability of GV Oocytes Collected from Carcasses Kept at Room Temperature

DU Wen-jing, AN Xing-lan, WANG Chun-sheng, PIAO Shan-hua, AN Tie-zhu*

[Abstract]    [Download]

15.Detecting the Degree of DNA Damage in Mouse’s Spleen Lymphocytes Irradiated by UV-B

ZHAO Hai-bin, ZHANG Nan, LIU Jie, ZHANG Le, SHI Yong-xiang*

[Abstract]    [Download]

19.PCR Research of Mycoplasma hominis in Trichomonas vaginalis Cells of Sichuan Province

ZHU Xiao-yan1, WANG Ya-jing2*, BI Shi-liang3, ZHANG Ren-gang1

[Abstract]    [Download]

23.Studies on the Migration Patterns and Monitoring Methods of the Water Birds in Beijing

ZHANG Tie-lou1, TIAN Heng-jiu1, SHI Yang1, PAN Hong1, CHEN Wei2, LIU Hong-qi3

[Abstract]    [Download]

25.Study on the Fatty Acids of Burmese Python (Python molurus bivitattus) Oil

ZHAO Jing1, 3, CHEN Qi1, ZHANG Li-ling1, 2, 3*,LIN Ming-dong3

[Abstract]    [Download]

33.A New Record of Amphibian in Yunnan Province:Paa robertingeri

LI Chao1, ZHANG Zhong-dong2, WEN Tao1, PENG Hao3, GUO Peng1*

[Abstract]    [Download]

34.A New Record of Amphibian in Yunnan Province:Rana latouchii

XUE Hao-feng1, JIANG Ke1, RAO Ding-qi2*

[Abstract]    [Download]

37.Reptilian Fauna and Zoogeographic Division of Fujian Province

CHEN You-ling1,ZHANG Qiu-jin1,XU Hui2

[Abstract]    [Download]

38.Avian Community Investigation and Diversity in Heilongjiang Dazhanhe Nature Reserve

ZHANG Bai-lian1, GU Jin-xue2, GU Yan-chang2, ZHAO Cheng-peng2

[Abstract]    [Download]

40.The Progress of Parasite Genomics

CHEN Tao1,REN Xiao-yan2,YOU Ping1*

[Abstract]    [Download]

41.Role of the GATA-2 Transcription Factor in Vertebrates during Development

ZHANG Wei-li, LIU Zhi-hao, WU Feng-rui, HUANG Bao-feng, HAN Fei, SUN Yun-lv, WANG De-shou*

[Abstract]    [Download]

44.Review on the Taxonomic Variation of Genus and Species in Chinese Hynobiids

XIONG Jian-li1, SUN Ping1, ZHU Wen-wen1, LIU Xiu-ying2, 3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3