Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2009年第28卷第5期

1.Impact of Lanzhou-Chongqing highway and railway on the movement of giant panda and its habitat protection

ZENG Zhi-gao1, LI Jun-sheng2, YAN Wen-bo1, FAN Jun-tao2, SONG Yan-ling1*

[Abstract]    [Download]

2.Fecal Steroids Assay for Tourist Disturbance on Captive Giant Pandas during May Day Golden Week

CUI Yuan-yuan1,2, HU De-fu1*, ZHANG Jin-guo3, LI Ben1, LAN Tian1

[Abstract]    [Download]

3.Roosting Site Selection of Red Jungle Fowl during the Breeding Season in Hainan

YUAN Ling1, 2,ZHANG Chun-lan3,ZHANG Hai4,FU Yun-nan4,ZHANG Cai-you4,LIN Xian-mei4,HU Hui-jian3*

[Abstract]    [Download]

6.Effects of Cu2+ and Cd2+ on Primary Nutrient Substances Metabolism in the Liver of Bufo gargarizans

LU Ai-ping1,ZHOU Hong2,YE Shuang1,HUANG Lai-wang1,CUI Lin1,FENG Zhao-jun1*

[Abstract]    [Download]

7.Enhanced Immunity of Pigs to Foot and Mouth Disease Vaccine by Inoculation with Shuffled Pig IL-2 Gene and Recombinant IL-6C Plasmids

ZHENG Min*, CHEN Wen-long1*, YANG Xiao1*, CHENG Chi2, LI Dong1, WANG Ze-zhou1, ZHANG Hua-bing1, LI Y

[Abstract]    [Download]

10.Ectoparasites of Eothenomys miletus in the focus of plague in Northwest Yunnan

DONG Wen-ge1, GUO Xian-guo1*, MEN Xing-yuan2, QIAN Ti-jun1, WU Dian1

[Abstract]    [Download]

11.Preliminary Research on Insects Biodiversity in Wanglang National Nature Reserve

SHI Dan1,YANG Wei1*,JIANG Shi-wei2,YUAN Zhi-wei2, LEI Xi-hong1

[Abstract]    [Download]

12.A Taxonomic Revision of Liu’s Spiny-frog (Paa liui)

CHEN Ming-yong1,2, HU Jian-sheng1*

[Abstract]    [Download]

13.Natural Development of Egg Masses in the Leishan Moustache Toad

LI Yang1, Han Lian-xian2*, YANG Shao-jun1, Han Ben2*, HUANG Guang-xu2, XIE Zheng-guo1

[Abstract]    [Download]

14.Cytogenetic Studies on the Hanlu Brown Frog (Rana hanluica)

WANG Li,LU Yu-yan*,LI Pi-peng*, ZHOU Zheng-yan,WANG Yong

[Abstract]    [Download]

15.Primary Research on the Age Structure of Rana limnocharis in Farms of Shanghai

WANG Jing-lin, XUE Wen-jie, LI Nai-bing, WANG Xiao-li

[Abstract]    [Download]

20.Functional Analysis on the Egg Yield of Haemaphysalis longicornis

LI Jin-chuan1,ZHANG You-zhi2,PAN Qu1,YIN Jian-hua1,CHENG Xiao-gang1, CHEN Wei-zhong3, YANG Chuan-li2

[Abstract]    [Download]

22.Analysis of Liposoluble Chemical Constituents of Ictalurus punctatus Oil

PENG De-jiao,LIU Zhu-xiang,ZHU Jie-ying,DING De-ming

[Abstract]    [Download]

23.A several technical operations on hand husbandry of Crocodylus porosus Schneider

MAO Jie, WANG Qiang*, LIU Xuan-zhen, ZHAO Kang-ming, TANG Hua

[Abstract]    [Download]

26.A New Bird Record in Yunnan Province, China:Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla)

ZHAO Xue-bing1,2 ,Wu Jin-liang1,2 ,YANG Ming2 ,WANG Zi-jiang1,2 ,GUO Zhi-he2 ,WU Zhao-lu1,2*

[Abstract]    [Download]

28.A New Record of Chiroptera in Qinghai Province

LI Wen-jing1, QU Jia-peng1,2, CHEN Xiao-cheng1*

[Abstract]    [Download]

29.The analysis of fatty acid composition of hulless barley bran oil and its effects on lipid metabolism in hyperlipidemia rats

QIAN Jun-wei1, JIANG Si-ping2, SU Wen-tao1, SU Dong-hai1, PI Ning-ning1, XIE Yue1, GAO Ping1*

[Abstract]    [Download]

31.Postnatal Development of the Rat Ovary

QU Li-hua, LUO Wen-qi, LIU Yue-shun, LONG Zhi-feng, LUO Hong-mei, LI Mei-xiang, SHI Jin-feng, MO Zho

[Abstract]    [Download]

35.Distribution and Population of Gekko gecko in Longgang Nature Reserve, Guangxi

XU Yong-li1, LI Li1*,ZHANG Yue-yun1,ZHAO Cheng-jian1,MIAO Jian-hua1,TANG Hua-xin2

[Abstract]    [Download]

36.A Preliminary Survey of Amphibian and Reptile Resources in Maanshan Nature Reserve in Ganluo, Sichuan,China

YAO Gang1, HU Jie1*, YANG Zhi-song 1, ZHOU Cai-quan1, WANG Zhuo2, LI Mao-hua2

[Abstract]    [Download]

38.Mammal Survey of Ruoergai Wetland National Nature Reserve,Sichuan

LIU Yang1,SUN Zhi-yu1,ZHAO Jie1,WANG Xin1,LIU Shao-ying1*,ZHANG Ming2,LI Ha2,YANG Yong2,ZHANG Qiang2

[Abstract]    [Download]

39.Study on the Status of Wild Red Deer Populations in Chifeng City, Inner Mongolia

ZHANG Shu-li1,2, WANG Zhi-ling2, ZHANG Peng3, ZHANG Fan2, YANG Yong-xin2, HE Wei2

[Abstract]    [Download]

41.Progress in the Renal Sexual Segment of Reptiles

ZHOU Bing, LU Yu-yan, LI Pi-peng*

[Abstract]    [Download]

42.A Review on the Toxicity of Heavy Metal Pollution to Anura

ZHOU Hong1,LU Ai-ping2, HUANG Lai-wang2,CUI Lin2,YE Shuang2,FENG Zhao-jun2*

[Abstract]    [Download]

43.A Review on the Atherosclerosis Animal Model

ZHANG Mei-ling1, WANG Zhuo-kang2, PENG Cheng2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3