Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2022年第41卷第4期

1.A Method for Automatic Detection of Target Species Using Infrared Cameras:

WANG Hanlin1,2, WEN Shuai3, BAI Jun1,2, LI Dongrui1,2, LUO Gai1,2, LIN Yucheng1,2*

[Abstract]    [Download]

2.Screening of Polymorphic Microsatellite Loci in Lophophorus lhuysii by SPE and Its Application on Kinship Testing

WANG Li1, LI Yan1, YUE Bisong2, CHEN Li3, SHEN Fujun1, KOU Jie1, WANG Ye1, HOU Rong1, ZHANG Liang1*

[Abstract]    [Download]

3.Daily Activity Pattern and Population Density of Tetraophasis obscurus in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

CAO Yazhen1, ZHAO Lianjun2, ZHANG Taxing1, WANG Can1, ZHENG Yong2, XU Lu1, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

4.Genetic Diversity of Rana kukunoris Populations from Different Elevations Based on Four Mitochondrial Genes

ZHENG Haiqian, XU Zhiwang, XU Kangning, LI Hui, LI Shuran, ZHANG Yongpu*

[Abstract]    [Download]

5.Genetic Diversity of Schizopygopsis malacanthus Based on Partial Sequence of mtDNA D?loop

YANG Chaojie1,2, GAO Qiang1, LIU Dan1, NIE Miaomiao1, WANG Fayan1, LI Kemao3, ZHAO Hong4, ZHANG Cunfang1*, QI Delin1*

[Abstract]    [Download]

6.Species Diversity and Distribution Pattern of Non?Volant Small Mammals Along Elevational Gradients in the Xiaoxiangling Mountains

LIU Zhixiu1, ZHOU Enhua1, ZHANG Kan2, WANG Dayong3, HU Jie1*, LI Yanhong1*, JI Shengnan4

[Abstract]    [Download]

9.Impacts of Wildlife Trouble on Livelihoods of Farmers in the Wuyishan National Park

ZHOU Meiling1, CHENG Yu1,2,3, CHEN Zhelu1, QI Xinhua1,2,3*

[Abstract]    [Download]

10.Fish Diversity and Spatial Pattern in the Liqiu River, a Tributary of the Middle Yalong River

DENG Jiajun1, WANG Xiaodong1, TONG Lintian1, XU Liangliang1, XIANG Peng1, SUN Guang2, XIAO Nengwen2, SONG Zhaobin1,3*

[Abstract]    [Download]

11.Bird Diversity in the Nanmoqie Wetland National Nature Reserve, Sichuan

GAN Litao1,2, HE Xingcheng1,2, RAN Jianghong1,2, ZHOU Yuanyuan3, GOU Anying3

[Abstract]    [Download]

12.Identification Method of Nascent Sex Chromosomes

CHU Zhangqing1,2#, LUO Wei3#, XIA Yun1*

[Abstract]    [Download]

13.Research Progress of Telecoupling Systems in Protected Areas

ZHANG Jindong, GUO Zhenshan, CHEN Rui, LI Yujie*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3