Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2022年第41卷第3期

1.Effect of Ficus hispida Fruit on Fecal Microorganisms of Centrochelys sulcata

ZHANG Xiaoying1#, ZOU Jiejian2#, XIAO Jiajie2, LU Yuyan1*, LI Pipeng1*, GU Hexiang2, YANG Guangda2, HOU Fanghui2, WANG Xueqian3

[Abstract]    [Download]

2.Mitochondrial Genome Characterization and Phylogeny of Diplodiscus nigromaculati

LI Zongxian1, LI Jiqian1, XU Weijiang1,2, FAN Lixian1,2*

[Abstract]    [Download]

5.Group Activities of Lophophorus lhuysii in the Tangjiahe National Nature Reserve, Sichuan

BAI Jun1,2#, SHEN Limin3#, LI Dongrui1,2, HE Fang3, XU Lu1,2, XIAO Mei3, RAN Jianghong1,2*

[Abstract]    [Download]

6.Preliminary Study on Ecological Restoration of Amphibian Breeding Habitat in the Changbai Mountain Road Area

LUO Yumei1,2, WANG Zhuocong1,2, GUO Yanshuang1,2, ZHENG Haiting1,2, WANG Yun3, GONG Zhencai1,2, PIAO Zhengji1,2, SHI Guoqiang1,2*

[Abstract]    [Download]

7.Sexual Age and Size Dimorphism of Nidirana pleuraden

LI Xiuqing1, YANG Zepeng1,2, YANG Xin3, LI Qisheng1*

[Abstract]    [Download]

11.Differences in Bird Diversity Between Indigenous Communities and Surrounding Protected Areas in the Leigongshan National Nature Reserve, Guizhou

SHENG Shang1, ZHU Yun1, LIU Yu1, ZHENG Jinfeng1,2, YU Yongfu3, LI Yang3, ZHANG Kai1, XU Yu1*

[Abstract]    [Download]

12.Preliminary Investigation on Mammal and Bird Resources Using Camera Traps in the Xiaohegou Nature Reserve, Sichuan

SONG Zheng1, DAI Jun1, CHEN Jiao1, ZHANG Hong1, Tang Xiaobo1, YAN Shuqi1, YAN Yong1, YANG Xu2, YANG Biao3*, LI Shengqiang4,5*

[Abstract]    [Download]

13.Research Progress in the Relationship Between Microplastics and Tadpole Health

DIAO Yingzhu, WU Liang, LI Yaqi, GUO Feiyan, SHI Shuang, WANG Ping, BAO Chuanhe, ZHANG Zhiqiang*

[Abstract]    [Download]

14.Research Advances on Body Mass Regulation Models in Mammals

YANG Yazuo1, JIA Ting2, ZHANG Di2, ZHANG Hao1, ZHU Wanlong1*, WANG Zhengkun1*

[Abstract]    [Download]

15.Discussion and Prospect of Monitoring Methods for Estrus and Ovulation of Female Giant Pandas in Captive

YANG Bo1,2, LAI Yanwu1,2, ZHOU Qiang1,2, CHENG Meiling1,2, TANG Dan1,2, CHENG Jianbin1,2, LI Guo1,2, ZHOU Yingmin1,2, LUO Bo1,2, ZHANG Guiquan1,2, HUANG Yan1,2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3