Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2022年第41卷第1期

1.Differences in Auditory Perception for Different Types of Sounds in the Music Frog (Nidirana daunchina)

NIU Wenjun1,3#, LI Zhao2#, SHEN Di3,4, ZHANG Baowei1*, FANG Guangzhan3,4*

[Abstract]    [Download]

2.Effect of Ageing on the Blood Gene Expression of Two Macaques and the Comparison with Humans

WANG Xinqi1, YAN Chaochao2, WANG Jiao1, LAN Yue1,3, FAN Zhenxin1*

[Abstract]    [Download]

3.Transcriptome Assembly and Annotation of Arborophila rufipectus

LIU Yi1, HE Lewei1, LAN Yue1, ZHOU Chuang1, CHEN Benping2, YUE Bisong1,3, MENG Yang1,3*

[Abstract]    [Download]

4.Preliminary Study on the Influence of Human Disturbance on the Activity Rhythm of Wild Animals in the Tianjin Panshan Scenic Spot

MO Xiuhong1#, MO Qiying1#, LU Xianwang2, GUAN Hongwu2, ZHANG Weibing2, SUN Baojun2, JI Helian2, TIAN Yahui2, ZHAO Dapeng1*

[Abstract]    [Download]

6.Effects of Different Nursing Experience on the Urine Cortisol Level of Captive Adult Female Giant Pandas

ZHANG Xiaohui1, ZHANG Mingyue1,2*, ZHANG Ping1, HUANG Xiangming1,2, WU Kongju1,2, LAN Jingchao1,2, HOU Rong1,2

[Abstract]    [Download]

9.Description of a New Record Species of Capillaria in China (Enoplida: Trichuridae)

JU Huidong1, XU Zhen2, MA Ning3, GUO Ning4, JIAN Rui5, ZHAO Mingming1, LIN Shuanglong1, ZHAI Shiyong6*

[Abstract]    [Download]

10.Field Investigation and Evaluation of Fish in Kangding City

SUN Guang1, LUO Zunlan1*, ZHAO Yahui2, HAN Ruiying1, XIAO Nengwen1

[Abstract]    [Download]

11.Based on the Bayesian-Weighted Approach to Estimating the Amphibians and Reptiles Diversity in the Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang

LI Cheng1, ZHANG Wenyan1,2, GAO Jun3, YANG Tao1,2, XIONG Shan1,2, ZHAO Chunlin1,2, LIU Ping1,2, WANG Yan1, CHEN Youhua1*, DAI Rong3*

[Abstract]    [Download]

12.Analysis of Ant Fauna in the Anzihe National Nature Reserve and Adjacent Area, Sichuan

CHEN Chao, HE Qiuju, XU Zhenghui*, GUO Ningyan, QIAN Yishun, ZHANG Xinmin

[Abstract]    [Download]

13.Survey on Resources and Bird Diversity in the Gexigou National Nature Reserve, Sichuan

XIE Fan1, LU Bigeng1, YOU Zhiyuan1, LI Gang2, ZHANG Hui2, YANG Kong1, YANG Nan1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3