Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2021年第40卷第5期

2.Effects of Periplaneta americana Thymosin on Hair Growth of Mouse Model

YAN Lin1, GAO Jie2, ZHANG Yipeng3, WANG Hongmei1, CHEN Qin1, SHEN Yongmei2, YUE Bisong1, ZHANG Xiuyue1*

[Abstract]    [Download]

4.Population Survey and Habitat Quality Assessment of Lophophorus lhuysii in the Wolong National Nature Reserve

ZHONG Xue1#, YANG Nan2#, ZHANG Long1, CHENG Yuehong3*, FENG Xi3, HU Qiang3, JIN Yiguo3

[Abstract]    [Download]

5.Activity Rhythm and Time Budget of Lophura nycthemera in the Guanshan National Nature Reserve, Jiangxi

SU Yingyu1, LI Minling1, CHENG Binbin1, LIU Jie1, HUANG Huiqin1, XU Lianghua1, ZUO Wenbo2, ZHANG Weiwei1*

[Abstract]    [Download]

6.Foraging Habitat Selection of Nipponia nippon in Farmlands in Winter

ZENG Jianwen1,2, ZHANG Yazu2, WANG Chao2, QING Baoping2, ZHANG Yaoming2, YE Yuanxing3, HE Jian1*

[Abstract]    [Download]

10.Bird Diversity and Its Responses to Wind Turbines at the Lianzhou Wind Power Plant, Guangdong

CAI Guowei1,2, YUAN Qianmin1, LIANG Jianchao1, WEI Long3, CAI Jian3*, DING Zhifeng1*

[Abstract]    [Download]

11.Avian Diversity and Birdstrike Risk Evaluation in the Cangyuan Washan Airport, Yunnan

WANG Yingying1, WANG Guansheng2, ZHANG Xuelian3, ZHANG Yanling1, LUO Xu1*

[Abstract]    [Download]

12.Camera-Trapping Survey on Mammal and Bird Diversity in the Shennongjia National Park

MA Guofei1,2, YANG Wanji1,2, WANG Xiaoju1,2, MO Jiayong1,2, XIONG Huanhuan1,2, JIN Jiaojiao1,2, ZHAO Chongnan1,2, YANG Jingyuan1,2*, YU Huiliang1,2*

[Abstract]    [Download]

13.Research Progress on Ecology and Biology of Blue Sheep

CHEN Chen1,2,3, ZHANG Chujie4, WANG Muyang1,2, YANG Weikang1,2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3