Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2021年第40卷第3期

1.Cloning and Characteristic Analysis of ZP2 Gene in 10 Species of Cypriniformes

CHEN Sha1,2, LIU Huanzhang2, CAO Wenxuan2, YU Dan2*

[Abstract]    [Download]

2.Genetic Diversity and Differentiation of Eothenomys miletus Populations in Yunnan Province

PU Ennian1,2, GAO Zihou1,2*, LI Yuqiong2, SHAO Zongti2, DU Chunhong2, DUAN Xingde2, LIU Zhengxiang2

[Abstract]    [Download]

5.Analysis of Factors Influencing the Viability of Captive-Bred Pandas: Based on the Data of 2019 International Studbook for Giant Panda

ZHOU Shiqiang1*, LUO Bo1, SONG Shixian1, HUANG Jinyan1, LI Wenjing2, ZHOU Jiqiu1, HE Shengshan1, ZHANG Hemin1

[Abstract]    [Download]

6.Population Structure and Fecundity Characteristics of Zacco platypus in Duhe River of the Reaches of Hanjiang River

MENG Zihao, LI Xuemei, WANG Xuge, HU Feifei, LIU Lu, ZHU Tingbing, YANG Deguo*

[Abstract]    [Download]

7.New Discovery of Murina cyclotis (Chiroptera: Vespertilionidae) from Xishuangbanna, Yunnan

ZHOU Quan1, LI Yannan1, YU Wenhua1, HUANG Zhenglanyi1, LIU Shuo2, WANG Qiaoyan3, QUAN Ruichang4, LI Song2*, WU Yi1*

[Abstract]    [Download]

10.Analysis on Monitoring Efficiency of Infrared Camera Technology:A Case of Monitoring Birds and Mammals in North Foping County, Shaanxi

WANG Chengliang1,2, WANG Xiaowei1, LI Wei2, CAI Qiong3, ZHAO Haitao1,2, REN Yi1, FU Weiwei1, WANG Yan1, HE Zhengbing3, LI Baoguo2,4*

[Abstract]    [Download]

12.Diversity and Community Structure of Birds in Breeding Season in Daxiangling of Yingjing, Sichuan

WANG Yan1, HE Xingcheng1, ZHANG Shangmingyu1, ZHANG Yitian1, HE Qianyun1, WANG Beiyao1, WANG Bin2, SONG Xinqiang3, FU Mingxia3, ZHU Min4, WU Yongjie1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3