Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2009年第28卷第1期

4.Rediscovery of Pingia granulosus (Chang, 1933), and Description of the Neotype Specimens

HOU Mian1*,ZHOU zhuo-Cheng*2,LI Pi-peng1#,LU Shun-qing#3

[Abstract]    [Download]

5.Comparative Study on Tectorial Tissue Structure of Gekko gecko and Eumeces chinensis

LIAO Jin-feng1,2, WU Guan-yi1,3, LIAO Hai-mei1, PAN Sheng-wu1, MA Yin-hua4, TANG Zong-xiang1,5*

[Abstract]    [Download]

6.Effects of Temperature on SDH and LDH Activities in Skeletal Muscle,Liver and Brain of Tissues of Eremias multiocellata

ZHANG Jian-hong, HOU Tian-de, WANG Xiao-long, ZHANG Jian-ping, CHENG Fang, YAO Mei-xian, MA Li-ping,

[Abstract]    [Download]

7.Eye Morphogenesis in Xenopus laevis

WANG Lei, GAO Lan, JIA Yan-juan

[Abstract]    [Download]

8.Cytogenetics of Three Allopatric Bufo raddei Populations

GONG Jing, ZHU Li-rui, GAO Lan, WEI Wei

[Abstract]    [Download]

9.Roosting Behavior and Roost-site Selection of Reintroduced Syrmaticus humiae

BEI Yong-jian1, CHEN Wei-cai2, LI Han-hua3, WU Long-dun4

[Abstract]    [Download]

10.Characteristics and Analysis of Echolocation Calls by Eptesicus serotinus andersoni

ZHU Xu,LIU Ying,SHI Li-min,YE Gen-xian,FENG Jiang

[Abstract]    [Download]

11.Behavioral Recognition to Blood Odor in Root Vole

YU Hong-hao1,3, ZHAO Xin-quan1, SUN Ping2

[Abstract]    [Download]

13.Diet Overlap among Selected Ungulates in Kekexili Region, Qinghai Province

CAO Yi-fan1, ZHANG Tong-zuo1,2, LIAN Xin-ming1,2, CUI Qing-hu1,2, DENG Dou-dou3, SU Jian-ping1

[Abstract]    [Download]

14.Effects of pH and Ammonia-N on Tolerance of Estellarca olivacea

ZHANG Yong-pu1,XIAO Guo-qiang2,LIN Li-zhu1,ZHANG Jiong-ming2,CHAI Xue-liang2

[Abstract]    [Download]

15.Morphological Anatomy of Reproductive System of Cyrtotrachelus buqueti Guer

WANG Shu-fang, YANG Yao-jun, LIU Chao, LIANG Zi, WANG Dong-hai

[Abstract]    [Download]

18.Structure of the Brain in Anoplophora glabripennis

WANG Jian-Li1, ZHANG Xing1, TAI Fa-Dao2

[Abstract]    [Download]

20.Morphology and Histology of Telencephalon of Subadult Bufo bufo gargarizans Cantor

WANG Chang,BI Yuan-ge,WANG Huan-huan,WANG Li-wen*

[Abstract]    [Download]

21.Histological Changes of Oviduct of Rana spinosa during Reproductive Season

HUANG Hua-yuan1, PAN Sheng-wu1, ZHANG Li-biao2

[Abstract]    [Download]

23.Blood Biochemical Indices of Agkistrodon acutus

YU Bao-gang, LI Shu-lan*, ZHAO Wen-ge

[Abstract]    [Download]

26.Effect of Self-assembly Peptide for Corneal Alkali Burn

CHEN Li-yan, ZHANG Ying-hui, ZHAO Zhen, SHENG Yu, ZHAO Ying-yi, SUN Li-juan, ZHAO Xiao-jun

[Abstract]    [Download]

27.Preliminary Dissection of Splanchnic System of Cervus nippon szchuanicus

QI Wen-hua1, NI Ji-zu1, GUO Yan-shu1*, MI Jun2, XIONG Yuan-qing2

[Abstract]    [Download]

28.Behavior Ethogram of Panthera pardu in Captive

TIAN Li1, 2, ZHOU Cai-quan2*, WU Kong-ju3, WANG Qiang3, MAO Jie3, HU Jin-chu2

[Abstract]    [Download]

29.Amino Acid Composition of Captive Giant Panda Milk

HUANG Xiang-ming1,Lü Cheng2,LI Guang-han1,ZHENG Yu-cai2,WANG Cheng-dong 1,WANG Jie2,LAN Jin-chao1,J

[Abstract]    [Download]

30.Herpetological Resources in Yangmingshan National Nature Reserve, Hunan Province

YANG Dao-de1*, XIONG Jian-li1,2, FENG Bin1, QU Bin-bin3

[Abstract]    [Download]

31.Primary Explore of Hand-rearing of Asian Water Monitor (Varanus salvator )

MAO Jie, WANG Qiang, WU Kong-ju, LIU Xuan-zhen, YU Xing-ming, ZUO Zhi-li, LI Hong-wen

[Abstract]    [Download]

32.Summer Birds in Yili River Wetland and Its Vicinity

HUANG Ya-dong1,2*, ZHANG Xian-feng1*, HU Hong-xing3**

[Abstract]    [Download]

34.Activity Patterns of Badgers in Suburbs of Shanghai

HAO Hui1, CHU Ke-long2, PEI En-le3, XU Hong-fa1*

[Abstract]    [Download]

35.Terrestrial Earthworms in the Anqing Wetland of Yangtze River, Anhui Province

YU Dao-ping, ZHANG Chang-zhen, DENG Qiao, ZHOU Hao

[Abstract]    [Download]

37.Investigation on Amphibians and Reptiles in Nanning Wuxu International Airport

ZHANG Yong1,ZHOU Fang1*,WANG Zhi-gao1,LI Xiang-lin1,SUN Ren-jie1,JIANG Ai-wu1,LIANG Qi-lian2,QIU Zu-

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3