Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2008年第27卷第6期

2.Dynamics of Breeding Waterbird Resource and Their Distributions in Wuzhishan Archipelago, Zhoushan

WANG Zhong-de1, LU Yi-wei2, CHEN Shui-hua2*, FAN Zhong-yong2, CHEN Cang-song2

[Abstract]    [Download]

3.Comparative Observations on Time Budget of Three Primates in Captive

TANG Hua-xing1, ZHOU Qi-hai1, LI You-bang1, HUANG Zhong-hao1, HUANG Cheng-ming1,2﹡, Dai Yan-zhi1

[Abstract]    [Download]

5.Effect of Different Dilutions on Semen Characteristic of Captive Black Bears

LIU Wei1, JIN Yue2, JIN Ri-ming3, ZHANG Xing-ji3, CUI Cheng-du1*

[Abstract]    [Download]

6.Influence of Mouse Genetic Background on Developmental Potential of Tetraploid Embryo

WEN Xiao-hui1,2, GAO Shu-min1,2, DI Ke-qian1,2, YANG Rong-rong1,2, ZHANG Peng1,2, ZHAO Hu1,2,LI Xian

[Abstract]    [Download]

7.Fecal Corticoid Metabolite Measurement in Cheetah

WU Feng1, SUN Qiang1*, XU Jian-zhong1, WU Kun1, JIN Xiao-jun1, JIANG Lun1, ZHOU Yong-xiao2

[Abstract]    [Download]

9.Effect of Sodium Dodecyl Sulfate on Antioxidant Capability of Brachyclanio rerio

LI An-na, ZHANG Ying-mei*, LI Ai-ling, ZHOU Min, CHEN Peng

[Abstract]    [Download]

11.Generation of sFat-1 Transgenic Mice by Sperm-mediated Gene Transfer

LI Xiao-ping1.2, ZENG Bo1, ZOU Fang-dong1, YUE Bi-song1, YIN Hai-lin2*

[Abstract]    [Download]

13.Potentializtion of Immunity to PRRSV by Inoculation with Fusion Gene of Pig IL-4, IL-6 and CpG Motifs

CHEN Jian-lin1*, YANG Xiao1*, ZHANG Huan2*, LI Dong1, CHENG Chi3, ZHAO Zhong-zhong1, CHEN Qian1, ZHA

[Abstract]    [Download]

14.Preliminary Research on Isoenzymes in Different Tissues of Columba livia domestica

ZHAO Xiao-ping1,2, RONG Wei-heng1,3,LIU Xiao-guang2

[Abstract]    [Download]

16.Nerve System of Gieysztoria pulchra and Microdalyellia sinensis

YU Wei,LIANG Yu,WANG An-tai*,YI Yan-qiong

[Abstract]    [Download]

17.Diversity of Grasshoppers Communities in North Luo River Valley of Yan’an

LI Ya-ni1,2, WANG Wen-qiang2, LIAN Zhen-min2, XIAO Jin-xue2

[Abstract]    [Download]

19.Host Specificity of Gyrodactylus on Fish

WANG Yi-xiu,ZHAO Yu,YOU Ping*

[Abstract]    [Download]

20.Intestinal Parasites Infection of Wild Macaca mulatta in Mianyang, Sichuan Province

HU Yan-chun1, CHEN An-chun1,2, CHENG Zheng-li1, ZEN Wen2, ZHANG Zhi-hua2, WU Mei1, BI Feng-jun2

[Abstract]    [Download]

23.Seasonal Changes of Available Food Resources of Rana chaochiaoensis in Kunming

LI Ning1, 2, ZHOU Wei1, 2 *, PAN Xiao-fu1, LI Wei1

[Abstract]    [Download]

27.Effect of Temperature on Activity of Digestive Enzymes in Rhabdophis tigrinus lateralis

WANG Xiao-long, HOU Tian-de*, ZHANG Jian-ping, ZHANG Jian-hong

[Abstract]    [Download]

28.Primarily Research of Hand Rearing in Python molurus

MAO Jie, WANG Qiang, WU Kong-ju, LIU Xuan-zhen, YU Xing-ming, ZHAO Kang-ming, LI Hong-wen

[Abstract]    [Download]

30.Bird Banding and Its Monitoring in Gaofeng Forest Area, Nenjiang Country Heilongjiang Province

FANG Ke-jian1,YU Xiao-dong1,YAO Heng-biao2*,LI Xian-da1

[Abstract]    [Download]

33.Foraging Dynamic of Three Egrets in Farmlands

WANG Zhi-gao1, ZHOU Fang1*, YANG Mei2, ZHANG Yong1, LI Dong1, SU Bo3, LIANG Xiang-rong3

[Abstract]    [Download]

36.Observation on Natural Breeding Behaviors in Tufted Deer

WU kong-ju, MAO jie, LI hong-wen, MO fan, LIU Xuan-zhen

[Abstract]    [Download]

37.Physiological Character of Erythrocyte Adapting to Hypoxia in Plateau Zokor and Plateau Pika

WANG Xiao-jun, WEI Deng-bang*,WEI Lian,ZHANG Jian-mei,YU Hong-yan

[Abstract]    [Download]

38.Measurement and Analysis of Exterior Morphologies and Viscera of Siberian Chipmunk

ZHANG Ke-qin1; CHENG Yu-mei1; LIU Yi2; ZHANG Zhen-hua1; ZHANG Chang-ming1; FENG Jun1

[Abstract]    [Download]

39.Restriction Endonucleases Bandings of Metaphase Chromosome of Northeastern Sika Deer

JIANG De-mei1,CAI Zhi-hua1,HAN Li1,TAO Hong-mei1,JIANG Ji2,WEN Xing-fu2,FAN Ru-quan2

[Abstract]    [Download]

42.Changes of PPARβ mRNA Expression Induced by Global Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Hippocampi

ZHUANG Rui-chun, YANG Jun-qing, XIAO Xiao-hua, PAN Yong-quan, ZHANG Yun-mei

[Abstract]    [Download]

44.Test Research for Hydroxyapatite Bio-security

ZOU Wen1,2,CAI Yong-fu2,LIANG Jie1,2*

[Abstract]    [Download]

47.Viability of GV Oocytes Collected from Carcasses Ovarian Kept at 4℃

ZHANG Qing-ting, AN Xing-lan, WANG Chun-sheng, AN Tie-zhu*

[Abstract]    [Download]

49.Influence of Different Sampling Ways on Blood Cell Parameters in Rat

LIU Bin1, ZHONG Ling2, YE Xue-fei1, WANG Li1

[Abstract]    [Download]

50.Initial Identification of Hydra magnipapillata in China

LAI Jing-qi, CHEN Zhong-zhao, WANG An-tai*

[Abstract]    [Download]

51.A Newly Recorded Species of Gyrodactylus (Monogenoidea) in Oncorhynchus mykiss (Walbaum) from Qinling Mountains

SUN Xi-zhai1, 2, QIANG Xiao-ming3, WANG Yi-xiu1, David CONE 4, YOU Ping1

[Abstract]    [Download]

52.Two New Records on the Fish Fauna in Hunan Province

Kang Zu-jie1,2, Yang Dao-de1*, DENG Xue-jian3*

[Abstract]    [Download]

53.Application of Virescence on the Enclosure of Squirrel Monkey and Ring-tailed Lemur

LI Hong-zhu,LIU Ji-hong,ZHONG Pei-cheng,WU Kong-ju,CHEN Li, ZHANG Gang,CHEN Jing-wen,LI Hong-wen

[Abstract]    [Download]

54.Treatment of A Captive Giant Panda with Postpartum Hemorrhage and Long-distance Transportation of Neonate

WEI Rong-ping,WU Hong-lin,HU Hai-ping,CHENG Yan-xi,YANG Jie

[Abstract]    [Download]

55.Study on Biology of Triplophysa scleroptera in Xiaman Nature Reserve, Sichuan

QI Wen-hua, GUO Yan-shu*, WANG Hua, HE Miao, CHEN Yu-long, YU Tong-lei

[Abstract]    [Download]

56.Population Densities of Hainan Endemic Amphibian Species in Jianfengling Nature Reserve

WANG Ji-chao1,2,LIANG Wei1 *,SHI Hai-tao1,WANG Li-jun1

[Abstract]    [Download]

57.Study on the Distribution of Amphibians in 8 Nature Reserves in Guizhou Province

XU Ning1,GAO Xi-ming1,JANG Ya-meng2,WEI Gang1*

[Abstract]    [Download]

59.Herpetological Diversity of Beichuan County in Sichuan Province

GUO Xiao-ping1,YUAN Xiao-gang2,YANG Jun3,GAO Zheng-fa1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3