Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第6期

1.Study on the Vocal Communication Behavior of Infant Giant Panda

LIU Xuan1,2, XUE Fei2, GUO Junliang2,3, WU Wei2, HOU Rong2, ZHOU Jiang1*, QI Dunwu2*, ZHANG Zhihe2

[Abstract]    [Download]

3.A New Record Species of Rana longicrus Species Group in Guizhou, Rana culaiensis

XIAO Ning1, LUO Qinghua2, LUO Tao2, WEI Fang3, ZENG Yajun4*

[Abstract]    [Download]

4.Research on Quaternary Ammonium Compounds Disinfectant-Resistance of Escherichia coli in Raw Milk

GUO Lijuan1,2, SUN Fenghui1,2, ZHANG Yanjiao1,2, LIU Haifeng1,2, LIAO Xiaowei1,2, DAI Min1,2*

[Abstract]    [Download]

5.Study of the Regulatory Role of Krüppel-like Factor 4 in Mesenchymal Stem Cells of Ailuropoda melanoleuca

WU Hongjuan1, LIU Yuliang2*, LIANG Yutong1, SHEN Fujun2, HOU Rong2, PENG Rui1*

[Abstract]    [Download]

6.Characteristics of Alu Family in Four Old World Monkey Genomes

ZHANG Xueyan, YU Haoyang, SUN Tianlin, QIU Shi, CAI Yansen, LI Jing*

[Abstract]    [Download]

7.Establishment of PAE Coding System and Ethogram of Rhinopithecus roxellana Using Infrared Camera

LUO Huan1, XIAO Xue1, LI Yujie1, HOU Jin1, DONG Xin1, ZHANG Jindong1*, BAI Wenke1,2, LI Cheng1,2

[Abstract]    [Download]

8.Studies on the Movement, Home Range and Spatial Utilization of Larus relictusBased on Satellite Tracking

LIU Yadong1,2, WU Yuan1,2, WANG Zhengjun1,2, YU Hailong1,2, QIAN Fawen3, LI Sen4, SUN Wei5, SUN Wanbing5, HONG Jianming1,2*

[Abstract]    [Download]

9.Sexual Dimorphism of Tylototriton shanjing Yulong Snow Mountain Population

YAO Chongxue1, HE Ronghua2, HUANG Yuan1, LYU Ting1, WANG Zhihong1, LIANG Liang1, XIAO Jian1, CHEN Mingyong1*

[Abstract]    [Download]

14.Preliminary Survey on Insects in the Heizhugou National Nature Reserve, Sichuan

ZHU Mengyi1,2, WEI Shuting3, RAN Jianghong1,2, LIN Yucheng1,2*, MAO Yeming4, MA Xiaolong4, QIU Ruijun4

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3