Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第4期

1.Effect of Exercise Training and Detraining on Swimming Performance of Juvenile Percocypris pingi

LU Yan1, LI Maohua1, GAN Weixiong2, ZENG Rukui2, SONG Zhaobin1,3*

[Abstract]    [Download]

2.A New Record of Snake (Opisthotropis zhaoermii) in Guizhou Province

HAN Ling1#, XIAO Ning1,2#, LUO Tao1, ZHOU Jiang1*

[Abstract]    [Download]

3.Study on the Relevant Factors Affecting the Development of Giant Panda Twins

WANG Shuqun#, FENG Yongyou#, CHEN Bo, WU Kongju, FANG Jun, XIE Yi, HUANG Xiangming*

[Abstract]    [Download]

5.Study on Tissue Repair Mechanism of Sika Deer Antler Velvet Skins Based on Transcriptomics

YANG Yonggang1, ZHANG Mei2, HU Yaozhong3, ZHAO Yu3, ZHAO Daqing3, YAO Baojin3*

[Abstract]    [Download]

7.Determination of Peptide and Protein Diversity in the Venom of Macrothele yani

WANG Mengru1,2,3, ZHANG Xiuqing1,2,3, WANG Ying1,2,3, ZHOU Sitong1,2,3, YANG Zizhong1,2,3, LI Longxing3,4, YANG Zhibin1,2,3*

[Abstract]    [Download]

8.Analysis of Thymosin THY3 Expression Patterns in Periplaneta americana

SUN Xiaohong1#, LI Ping2#, JING Jie1, GAO Jie1, YANG Zhen1, SHEN Yongmei3, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1, MENG Yang1,4*

[Abstract]    [Download]

10.Age and Growth of Gymnocypris chui in the Lang Tso, Tibet

LIU Fei1, MOU Zhenbo1, ZHANG Chi1*, ZHOU Jianshe1, ZHAXI Lamu1, LI Baohai1, WEI Hui2, JIU Mei3

[Abstract]    [Download]

11.Investigation and Analysis of the Cause of Staphylococcus aureus Infection in SPF Rats

HUANG Weifeng, HUANG Yulan, LIU Li, ZHANG Lin, LYU Hong, LEI Gaopeng, LI Li, LIU Keliang, YANG Xiaorong*

[Abstract]    [Download]

12.Bird Market Trade Threatens Wild Birds

LI Xiang, XIANG Chenxu, LIU Xinyu, LIU Rui, XING Xiaoying*

[Abstract]    [Download]

13.Composition and Vertical Distribution Pattern of Birds Species in the Meigu Dafengding National Nature Reserve, Sichuan

CHEN Xue1, ZHANG Taxing1, LUO Gai1, WU Yongjie1, RAN Jianghong1*, CHEN Minghua2, LI Liang2, GONG Yihua2

[Abstract]    [Download]

14.Species Diversity and Faunal Characteristics of Amphibians and Reptiles in the Xiaoxi National Nature Reserve, Hunan

WU Tao, LIU Zhixiao*, ZHANG Youxiang, WANG Benzhong, MAO Zhengxiang, HUANG Taifu

[Abstract]    [Download]

16.A Review on the Seismic Signal in Fossorial Rodents

ZHANG Feiyu, ZHOU Jianwei, HUA Limin*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3