Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第3期

3.Preliminary Observation on Behavioral Rhythm of Naemorhedus griseus in Inner Mongolia Saihanwula National Nature Reserve

YANG Jing1, CHEN Zhaojuan2, WU Liji2, WANG Xiaoling2, MU Liguang2, XIANG Changlin2, LIU Bo2, CHEN Chen1, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

4.Genetic Diversity of Invasive Species Rhinogobius cliffordpopei at the Source of the Pearl River

YAN Yuehui1,2, DING Xuemei1,2, LI Qiang2, LI Xu1*, TANG Lizhou2*

[Abstract]    [Download]

5.Gene Structure, Sequence and Tissue Expression of Chicken G Protein-Coupled Receptor 85 Gene

SONG Liang, ZHANG Jiannan, LIU Haikun, MO Chunheng, LI Juan, WANG Yajun*

[Abstract]    [Download]

8.Daily and Seasonal Variation of Activity Patterns of Captive Giant Panda Cubs During the Pre-Release Training Project

WEI Hua, WU Daifu, HE Shengshan, ZHANG Yu, ZHOU Shiqiang, YAN Xiao, LIU Xiaoqiang, FENG Gaozhi, ZHANG Dalei, HUANG Yan*, ZHANG Hemin*

[Abstract]    [Download]

9.Preliminary Observation on the Anthelmintic Effect of Three Benzimidazole Drugs on Baylisascaris schroederi

LI Caiwu1,2#, LI Guo1,2#, WANG Yi3, HU Zhengquan1,2, CHENG Yanxi1,2, WANG Qun1,2, HE Ming1,2, ZHOU Yu1,2, ZENG Wen1,2, ZHOU Jiqiu1,2, QU Zufeng1,2, ZHANG Zhizhong1,2,4*, YANG Guangyou5, XIE Yue5

[Abstract]    [Download]

10.Individual Fecundity of Euchiloglanis kishinouyei in the Zumuzu River

SHI Jinrong, LUO Dongmei, LIANG Lingyue, WANG Yongming, PENG Penglin, XIE Biwen*

[Abstract]    [Download]

11.Spermatophore Characters and Effects of pH and Temperature on Sperm Motility of Poecilia latipinna

LI Jitong1,2, YANG Lei3, WANG Jing3, WANG Bing3, YANG Weili2, LI Ruijing2, ZHANG Yongzhong3*

[Abstract]    [Download]

12.Habitat Suitability Assessment and Daily Activity Patterns of Otocolobus manul in the Gongga Mountain National Nature Reserve

ZHAO Dong1, YANG Chuangming1,2, HE Meixiang1, CHEN Lixin1, HE Xingcheng1, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

13.Prediction on the Suitable Habitat of Four Pheasants Species Using Ecological Niche Modeling in the Gaoligong Mountains

LI Wenjuan1, ZHAO Xiaofei2, RAO Caihong3, HUANG Zhipang1, REN Guopeng1, CHEN Yao4, HE Xiaodong5, WANG Xinwen6, BAI Hongbing7, ZHANG Shuxia1*, XIAO Wen1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3