Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第2期

2.Characterization of GPR15 Gene in Chicken: Cloning, Functional Analysis and Tissue Distribution

FANG Chao, ZHANG Jiannan, LI Xiaoxiao, CHEN Jun'an, LI Juan, WANG Yajun*

[Abstract]    [Download]

5.Preliminary Exploration of Morphological Characters of Euprepiophis perlacea

ZHOU Yang1, WANG Ruifeng2, YANG Kong2, LIU Wei1, DING Li3*, HUANG Yan4

[Abstract]    [Download]

6.Geographic Variation of Snake Rhabdophis nuchalis (Squamata: Colubridae) in China

XIE Xinhong1,2, LIU Qin2, CUI Liangwei1*, GUO Peng2*

[Abstract]    [Download]

7.Comparison of Body Size of Turtles in Different Habitats

XIAO Fanrong, WANG Jichao, SHI Haitao*

[Abstract]    [Download]

8.Geckos in Yongxing Island, South China Sea with Two New Records

QIAN Tianyu1, QI Shuo1, LI Pipeng1*, LU Yuyan1*, MO Yanni2, YANG Zhenzhou3, LIU Wuhan4

[Abstract]    [Download]

9.Microstructure and Sub-Microstructure of the Keratinized Nuptial Spines of Male Leptobrachium boringii (Liu, 1945)

ZHANG Wuyuan1,2,3, LU Yuyan1,2,3, SHI Jingsong1,4,5, ZHU Lei6, LI Pipeng1,2,3*

[Abstract]    [Download]

10.Sexual Dimorphism of Bombina maxima

YAO Chongxue, LYU Ting, WANG Fang, HUANG Yuan, XIAO Jian, CHEN Mingyong*

[Abstract]    [Download]

12.Heavy Metal Bioaccumulation in Egretta garzetta and Ardea cinerea in the North Area of Poyang Lake

LI Huixin1,2, LIU Gang1,2, LU Kangning3, ZHANG Ling4, ZHU Qi5, LIU Fangjing5, WEN Wanyu1,2, GONG Minghao1,2*

[Abstract]    [Download]

13.Daily and Seasonal Activity Rhythm of Capreolus pygargus in Inner Mongolia Saihanwula National Nature Reserve

CHEN Mengxiao1, WANG Xiaoling2, MU Liguang2, JIANG Xiuli2, HU Lei3, WU Liji2, WANG Cui1, MENG Hedalai2, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

14.A Survey on Ants as Natural Enemies of Termites in Chengdu City

WANG Sizhong*, ZENG Xiaohu, CHEN Shanghai, LI Ning, CHEN Wen, YANG Wenfeng

[Abstract]    [Download]

16.Research Progress on the Tissue Repair Mechanism of Periplaneta americana Extract

GAO Jie1#, ZHU Juanjuan1#, LIU Jinhua1, SHEN Yongmei2, YUE Bisong1, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3