Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2018年第37卷第6期

1.Reproductive Character Displacement in the Call of Chiromantis doriae

YANG Yue1,2, CAI Yanlin1,2, LI Hongjie3, ZHAO Longhui1,2, TANG Yezhong1, CUI Jianguo1*

[Abstract]    [Download]

2.Synergistic Effect of Recombinant Yeast Co-Expressing Porcine Interleukin-2 and Fusion Antimicrobial Peptide Gene on Immunity and Growth of Mice

HU Bing1#, WU Xueying1#, MA Changjun1#, WAN Xiaoping1, XIAO Yongle1, CHEN Jianlin1, LI Jiangling2, LYU Xuebin2*, WANG Zezhou3*, GAO Rong1*

[Abstract]    [Download]

4.Molecular Cloning and Expression Analysis of Cytochrome P450 (CYP370C2) Gene in Litopenaeus vannamei

ZHENG Peihua1,3, WANG Lei2, ZHANG Xiuxia1, WANG Dongmei1, LI Juntao1, LU Yaopeng1,3, XIAN Jian'an1*, WANG Anli3*

[Abstract]    [Download]

5.Population Survey of Ovis ammon polii in Taxkorgan Nature Reserve, Xinjiang

CHEN Qiangqiang1,2, LI Meiling3, HAN Fang1, WANG Muyang1, XU Wenxuan1, YANG Weikang1*

[Abstract]    [Download]

6.Sequencing and Analysis of the Mitochondrial Genome of Ixos mcclellandii

CHEN Yingzhu1, SONG Xuhao1, ZHOU Chuang1, ZHANG Wenbo1, CHEN Benping2, WU Shaobin3, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

7.Molecular Cloning and Tissue Expression of Chicken Natriuretic Peptide Receptors B Gene

LI Zhengyang, ZHANG Jiannan, CHEN Jun'an, LI Juan, WANG Yajun*

[Abstract]    [Download]

8.In vitro Effect and Mechanism of Anisodine Hydrobromide on Common Carotid Artery of Rats

PAN Yuan, PENG Cheng, JIANG Hongyu, YUE Meiying, TANG Guangmei, XIE Xiaofang*

[Abstract]    [Download]

9.Effects of Periplaneta americana Powder on Blood Glucose and Creatinine in Mice

GAO Jie1, LIU Jinhua1, SUN Xiaohong1, LIU Shiyao1, SHEN Yongmei2, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

10.Effects of Isoliquiritigenin on Embryonic Development,

HE Junlin, YU Si, CAO Zhixing, WANG Wenwen, ZHANG Ruoqi, LI Yuzhi*, PENG Cheng*

[Abstract]    [Download]

11.Study on Ecological Habits of Mergus squamatus in Tianmu River

MEI Aijun1,2, LIU Jia2, LU Qingbin1*, GAO Xin1, XU Weinan2

[Abstract]    [Download]

12.Artificial Feeding and Reproduction of Cuora mouhotii mouhotii (Gary, 1862)

CAO Xinsheng1,2,3, LIU Xing1,2,3, CAI Fenglong5, CHEN Qiuyang6, ZHANG Qijie7, CHEN Chengxun1,2,3*

[Abstract]    [Download]

14.Investigation of Butterfly Diversity in Longxi-Hongkou National Nature Reserve, Sichuan

DOU Liang1, CAO Shuting1, CHENG Xiang1, YANG Biao2*, SHANG Tao3, HE Dong3, HU Li3, LI Ye4

[Abstract]    [Download]

15.Research Progress on the Function of Acoustic Signals in Bats

LI Chengrong1, LUO Bo1,2*, WANG Man1, FENG Jiang2,3*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3