Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2018年第37卷第4期

2.The Application of Extracting DNA from Skin Swabbing in Amphibians

AI Yongbin1, YANG Xusheng2,3, PENG Weihua1, CHEN Yunmei1, XU Liangyan1, LUO Jian1, XIA Yun2, ZENG Xiaomao2*

[Abstract]    [Download]

3.The Home Range of Liocichla omeiensis by Radio Tracking

KONG Chiping1,2, WU Yongheng1,2, XIANG Ming3, FU Yiqiang2*

[Abstract]    [Download]

4.Taxonomical Status of Eremias arguta from Bole City and Ili River Valley, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China

GONG Xiong1,2, LIU Jinlong1,2, ZHOU Tianhe1,2, SONG Qi1,2, GUO Xianguang1*

[Abstract]    [Download]

7.Analysis on the Intestinal Microbiota Diversity of Adult Periplaneta americana

HAO Yanqin1, ZHOU Chuang1, JIN Jiazheng1, SHEN Yongmei2, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

9.Microhabitat Utilization of Anuran Species in Shanghai Country Parks

HUANG Kai1, MU Zhiqiang1, YUE Qu1, YU Feng1, YUAN Xiao2, BO Shunqi2, WANG Zhenghuan1,3*

[Abstract]    [Download]

12.Analysis of Residue Heavy Metals in Mareca strepera Tissue in Nanhai Wetland Reserve, Baotou

LIU Li, LIU Yunpeng, ZHANG Le, LI Dongxu, XU Hongying, LIU Xiaoguang*

[Abstract]    [Download]

14.Preliminary Report on Impacted Mammals with Camera Traps in Water Diversion Project Construction Area, Mt. Qinling

HE Gang1,2, GUO Songtao1,2, JIN Xuelin3, ZHANG He1,2, SHI Zhihui1,2, LIU Yichen1,2, LI Dongqun4, JIA Kangsheng5, ZHENG Pengbin1,2, PAN Ruliang1,2,6, LI Baoguo1,2,7*

[Abstract]    [Download]

15.Research Development of Vocal Communication in Cervidae

ZUO Zhili1, YANG Ping2, CHEN Yuqian1, LIU Yang1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3