Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2018年第37卷第2期

1.Whole Genome Sequencing and Analysis of Medicinal Periplaneta americana

JIN Jiazheng1, LI Wujiao2, MOU Biqin3, SHEN Yongmei3, GENG Funeng2, YUE Bisong1, FAN Zhenxin1,3*

[Abstract]    [Download]

2.DNA Barcoding of Bambusa emeiensis-Feeding Leafhoppers in China for Species Identification

YAO Yalin1,2,3,4, LUO Qiang2,3,4, DONG Mengshu2,3,4, CHEN Xiangsheng2,3,4, YANG Lin2,3,4*

[Abstract]    [Download]

4.Sexual Dimorphism of Feirana kangxianensis

HUANG Qitong, GONG Dajie*

[Abstract]    [Download]

5.Enhancement of Immune Responses to PCV-2 Vaccine by Porcine IL-2 and Fusion IL-4/6 Gene Entrapped in Chitosan Nanoparticles

CHEN Yi1#, SONG Tingyu1#, LI Jinhai2#, XIAO Yongle1, ZENG Guangzhi2, WAN Xiaoping1, YANG Luyi1, FANG Pengfei2*, WANG Zezhou3*, GAO Rong1*

[Abstract]    [Download]

9.An Ultra Performance Liquid Chromatography Based Method to Quantity Determine Protocatechuic Acid in Ethanol Extract of Periplaneta americana

GUO Xin1, GONG Rongyan1, ZHU Juanjuan1, ZENG Chengjuan2, SHEN Yongmei2, YUE Bisong1, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

10.Establishment of Metastasis Lung Cancer Model by Injection of EMT-6 Cells in BALB/c Mice

WEI Shihang1, PENG Xu2, WEI Shiyuan1, SHI Xueni1, HE Xueling2, LIU Yan2, YIN Hailin2*

[Abstract]    [Download]

11.Reproduction and Artificial Domestication of Microhyla fissipes

WANG Xungang1,2, WANG Shouhong1,2, LI Yulong1,2, ZHANG Meihua1,2, ZHANG Mengjie1,3, LIU Lusha1*, JIANG Jianping1*

[Abstract]    [Download]

13.Effect of Quinestrol on the Reproduction of Meriones unguriculataus in the Farming-pastoral Transitional Zone of Inner Mongolia

YANG Jinrong1,2, WANG Yong2, ZHANG Meiwen2, JIANG Lufan2, SHI Jun3, LIU Jin4, Hasibaolidao4, LIU Zhixiao1*

[Abstract]    [Download]

14.Ethogram and PAE Coding System of Wild Pseudois nayaur in Wolong National Nature Reserve

WANG Pan1, LI Yujie1, ZHANG Jindong1*, YANG Jian2, ZHOU Caiquan1*

[Abstract]    [Download]

15.Population Size and Distribution of Rhinopithecus roxellana in Louguantai Experimental Forest Farm, Shaanxi Province

ZHONG Ling1, JIA Kangsheng5, WANG Xiaowei2, LEI Yinghu5, CAO Chongwen6, WANG Chengliang2, REN Yi2, FU Weiwei2, ZHAO Haitao2,3*, LI Baoguo3,4

[Abstract]    [Download]

16.Bird Resource and Diversity in Liziping National Nature Reserve, Sichuan

ZHANG Kan1#, XU Yu2#*, LI Xiaoqing1, TANG Bo1, RAN Xiaodong2, TIAN Jiao2, LIU Fuwen3

[Abstract]    [Download]

17.Survey of Summer Butterfly Diversity in Mount Emei, Sichuan

CAO Shuting1, CHENG Xiang1, DOU Liang1*, XU Yu2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3