Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2017年第36卷第6期

1.Avifauna of the Eastern Slope of Mount Gongga

WU Yongjie1,2*, HE Xingcheng1, Shane G. DuBay3,4, Andrew Hart Reeve5, Per Alström6,7, ZHOU Huaming8, HE Meixiang1, YON

[Abstract]    [Download]

2.Role of Vertebrates in Wild Animal Corpses Degradation Process by Camera Trap in Tangjiahe National Nature Reserve

DIAO Kunpeng1, LI Mingfu2, PAN Shiyue1, GU Weilong1, ZHANG Xiaoou1, WEN Cheng1*

[Abstract]    [Download]

3.The Role of the Sperm-specific Lactate Dehydrogenase in Ochotona curzoniae Tissues

WANG Zhijie, WANG Yang, AN Zhifang, WEI Linna, WEI Lian, WEI Dengbang*

[Abstract]    [Download]

6.Molecular Portrait of Periplaneta americana Extracts on Colon Cancer Cells Based on RNA-seq Analysis

CHEN Feng1,2,3, CHEN Jiasong1,2,3, PENG Rui1,2,3, GENG Funeng3*, ZOU Fangdong1,2,3*

[Abstract]    [Download]

7.Study on Genetic Diversity and Genetic Structure of Rhizomys pruinosus

DING Xuemei1,2, YAN Yuehui1,2, LIU Chao2, WANG Haibo2, TANG Lizhou2*

[Abstract]    [Download]

9.The Application of Rocephin in Gastrointestinal and Respiratory Infections in Giant Panda

LI Caiwu1, WANG Min2, JIN Senyan1, ZHANG Yahui1, HU Zhengquan1, QU Chunmao2, YANG Qian1, WANG Chengdong1, HE Yon

[Abstract]    [Download]

10.Study on the Activity Rhythm and Time Budget of Captive Garrulax courtoisi

LIU Tao1, WU Zhiyong1,2, LIU Bin1, ZHANG Weiwei1*, SHI Jinze3

[Abstract]    [Download]

11.First Record of An Alien Invasive Species Eleutherodactylus planirostris in Mainland China, and Its Population Study

LIN Shishi1, WANG Jian2, LV Zhitong2, LIANG Peiying3, LUO Lin3, WANG Xin4, WANG Yingyong2*

[Abstract]    [Download]

12.Studies on the Micro-ultrastructure of Micropterus salmoides Sperm

QIAO Zhigang, ZHANG Xiaoguang, SHEN Fangfang, LIU Shuyan, JIA Wu

[Abstract]    [Download]

15.Breeding Birds in Bayanbulak National Alpine Grassland Nature Reserve of Xinjiang, China

TONG Yuping1,3, XU Feng1, CUI Peng2, WEN Cuihua1, YANG Weikang1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3