Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1982年第1卷第4期

2.Susceptibility of Anopheles sinrnsis and An. lesteri authropophagus to Plasmodium vivax

LI Keqing, HUANG Ruizhi, CAO Changzhi, LUO Chengxiang, XIE Chang, WU Yuanxiang, LIU Qionghua, XU Guo

[Abstract]    [Download]

4.An Analytical Study of The Circulating Antigenic Factors in Schistosoma japonica

WANG Xiuzhen, LI Shitao, ZHANG Shenghai, ZHOU Rui, WANG Zhiqiu, ZHOU Xiankun, HU Zhongqin

[Abstract]    [Download]

6.Observation of Serum Enzyme Profile in Rabbit

JIN Jiemei, WANG Wenni, YE Zhibi, ZHANG Shenghai, WANG Dianqiong, LIU Guanghui

[Abstract]    [Download]

7.A Survey of Wild Animal Parasites in Chengdu Zoo

LAI Conglong1, SHA Guorun1, ZHANG Tongfu1, YANG Minglang1, TIAN Huajian2, ZHANG Anju2, HE Guangxin2,

[Abstract]    [Download]

9.Notes on Megalobatrachus davidianus(Blanchard)

XIONG Tianshou, ZHANG Chengsheng

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3