Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2017年第36卷第2期

1.Annotations of the Repeat Elements in Ailuropoda melanoleura Genome Based on Two Strategies

PENG Changjun1, NIU Lili2, DENG Jiabo2, YU Jianqiu2, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

2.Taxonomic Revision and Geographical Distribution of Odorrana tianmuii in Four Provinces of Eastern China

LI Hanyu, CHEN Zhuo, ZHU Yanjun, LI Zhen, HE Yuxiao, CHEN Xiaohong*

[Abstract]    [Download]

3.Molecular Identification of Euscorpiops validus and E. puerensis Based on Mitochondrial COI Gene Sequences

LI Rong#, ZHENG Yutian#, LI Chunqing, CHEN Yanyan, YANG Zhensheng, CHEN Shanyuan*, XIAO Heng*

[Abstract]    [Download]

4.Life Table and Population Dynamic Analysis of Captive Giant Pandas

ZHAO Sufen1, ZHANG Chenglin1,2*, XIE Zhong3, WANG Yunsheng1,2, LIU Xuefeng1,2, JIA Ting1,2, XIA Maohua1,2, HU Xin1,2

[Abstract]    [Download]

7.The Correlation Research of the Relationship between Body Size, Sex Ratio of Offspring and Bird Song in Parus varius varius

ZHAO Tingting1, LIU Yan1, ZHANG Zhiwei1, HUO Yapeng1, LIN Jingfeng2, WAN Dongmei1, YIN Jiangxia1*

[Abstract]    [Download]

9.Ultrastructural Study of the Tongue of Larus relictus

LIU Li1, ZHANG Le1, SUN Yan1, MIAO Chunlin2, ZHANG Gang3, LIU Xiaoguang1*

[Abstract]    [Download]

11.Effect of Oxytocin in the Medial Amygdala on the Social Behavior of Lasiopodomys brandtii

ZHANG Nan, YAN Lixin, GAO Jie, SUN Xiuping, SONG Mingjing*

[Abstract]    [Download]

13.Density of Myospalax baileyi and Effects of Attractant and Compound Poison Bait with D-type Kreotoxin

DENG Xiling1#, XU Gaowei1#, LIU Wei1, YANG Tingyong2, HE Jian2, XIE Hongqi2, YANG Kong1*, LI Xidong1, Bastiaan G

[Abstract]    [Download]

15.Improved Experimental Techniques of Blood Collection from the Submandibular Vein Plexus in Mice

TAI Xuejiao1, GUO Xingrong2, LUO Chao1, SHAN Mengye1, LIU Xin1, RUAN Xuzhi1*

[Abstract]    [Download]

16.Report of a Nest of Apodemus agrarius Dwelling in Rice Paddies in Yuqing, Guizhou

BAI Zhijiang, YANG Zaixue*, LI Daqing, QIN Zhiyong

[Abstract]    [Download]

17.Reproduction Ecological Traits and Adaptation of Fulica atra in Zoige Plateau Wetland

XIAO Yue, ZHAO Chenhao, LIU Wei, WU Yongjie, RAN Jianghong*

[Abstract]    [Download]

18.Endemic Belligobio pengxianensis Lo, Yao et Chen and its Survival Status

WANG Dingguo, SU Zhonghai, DING Ruihua*, ZHOU Lixin

[Abstract]    [Download]

19.Thinking about the Supervision of Animal Release

GONG Minghao1*, WANG Junyan1, ZHANG Ling2, LIU Gang1

[Abstract]    [Download]

20.Population Monitoring of Gibbons in China

GUAN Zhenhua1*, YAN Lu2, HUANG Bei3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3