Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2016年第35卷第5期

1.Population Size and Distribution of Trachypithecus francoisi in Kuankuoshui National Nature Reserve, Guizhou, China

YAO Xiaogang1, ZHANG Mingming2*, LI Jixiang1, CHEN Guangping1, HU Canshi2

[Abstract]    [Download]

2.Partner Preference of Meriones meridianus in Minqin Desert Area

ZHANG Shihu*, HE Fang, YANG Xusheng, CHEN Xiangyang

[Abstract]    [Download]

6.Life Table and Population Dynamic Analysis of Captive Rhinopithecus roxellana

ZHAO Sufen1, ZHANG Chenglin1,2*, YU Zeying3, WANG Yunsheng1,2, LIU Xuefeng1,2, JIA Ting1,2, TAO Yujing4, XIA Maohua1,2

[Abstract]    [Download]

7.Effects of Captive Environment on Estrus Rate of Giant Pandas

LUO Bo, HU Haiping, YAN Xiao, HUANG Zhi, WEI Ming, ZHANG Guiquan, WANG Chengdong

[Abstract]    [Download]

8.The Influence of Human Activities on the Behavior of Captive Giant Panda in Summer at Mount Emei

CHEN Xuling1,2,3, ZHU Ying1,3, LI Yudong1,3, ZHANG Guiquan3,4*

[Abstract]    [Download]

9.Gonadotropin Subunits cDNA Cloning and Tissue Expression in Sinocyclocheilus tingi

YANG Guokun1, GUAN Jiajia1, SUN Caiyun1, WANG Xiaoai2, PAN Xiaofu2, YANG Junxing2*, LI Wensheng1*

[Abstract]    [Download]

17.Heavy Metals, Trace Elements and their Regional Differences of David's Deer Antler

CHENG Zhibin, LIU Yanju*, BAI Jiade, ZHONG Zhenyu, ZHU Minghao

[Abstract]    [Download]

18.Morphology of Digestive System and Food Analysis of Geoemyda spengleri

DONG Chao1, ZHOU Ting2, MO Yanni3, LI Pipeng4, WANG Shili3, HUANG Cheng1*

[Abstract]    [Download]

19.Characterization of Metabolic Indices of Glucose and Lipid in Callosciurus erythraeus Based on Gender and Season

JIN Wei1#, JIA Yiping2#, ZUO Zhicai2*, WANG Zhengyi2, YUAN Guiqiang2, WAN Taomei2, HE Tingting2, WANG Tianzhen2

[Abstract]    [Download]

20.The Survey of Mammals and Birds Using Camera Traps in Longtangshan of Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve

CHENG Zhangfeng, GUO Rui*, WENG Dongming, WANG Junwang, WANG Xuchi, XU Lijuan

[Abstract]    [Download]

21.Changes of Bird Species and Functional Diversity in Urban Woodlots of Guangzhou, China

DING Zhifeng1,2#, LIANG Jianchao1,2#, CHEN Benliang3, FENG Yongjun1,2*, HU Huijian1,2*

[Abstract]    [Download]

22.Analysis on the Number of Bird Species in Poyang Lake National Nature Reserve

ZENG Nanjing1, LIU Guanhua1, YU Dingkun1, ZHANG Weiwei2, WU Jiandong1, JIN Jiefeng1

[Abstract]    [Download]

23.The Effect of Urban Space Structure on Bird Diversity in Kunming

SHI Huiling, BAI Haotian, WU Liangzao, WU Zhaolu*, FU Wei, LEI Yuan

[Abstract]    [Download]

24.The Avian Diversity and Geographic Distribution Characteristic of Jiangxi Province

HUANG Huiqin1,2, SHI Jinze1,2, SUN Zhiyong3, ZHANG Weiwei2*, YE Qing2

[Abstract]    [Download]

25.The Roles of MicroRNAs in Mammalian Spermatogenesis

XU Chuanfei, WU Shixin, SUN Lei, CAI Xin*

[Abstract]    [Download]

26.The Heterogeneity of Neoblasts in the Planarian Dugesia japonica

YUWEN Yanqing, GOU Shizheng, CHEN Guangwen*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3