Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2016年第35卷第3期

1.Impacts of Bamboo Shoot-collecting on the Growth of Chimonobambusa szechuanensis and Giant Panda Activities

YANG Lijun1, ZHONG Xue1, YAN Tingting1, RAN Jianghong1*, ZHANG Man1, CHENG Yong2, TANG Kaicheng3

[Abstract]    [Download]

2.Effect of Temperature on the Circadian Rhythms of Metabolism in Phrynocephalus erythrurus

BAI Yucheng, LU Songsong, TANG Xiaolong, LIANG Shiwei, LI Dongqin, WANG Yan, CHEN Qiang*

[Abstract]    [Download]

5.Temporal and Spatial Variations of Tanichthys albonubes Population in a Stream and the Main Affecting Factors

ZHOU Chenhui, WANG Zhengkun, LIN Xiaotao*, XU Zhongneng, LI Jiangtao, YANG Yayun, ZENG Pe

[Abstract]    [Download]

7.Construction of (AC)n and (AG)n Microsatellite DNA Libraries in Brine Shrimp Artemia

LIU Haizhen1, ZOU Xiaoyan2, GUO Songchang2, LI Shuang1, ZHANG Xuze3, MA Jianbin1*, DU Yurong1*

[Abstract]    [Download]

8.Genetic Differentiation of Reticulitermes speratus in East Asia

DENG Feng1, LIU Yansheng1, PANG Zhengping2, PING Zhengming3, WANG Jianguo1*

[Abstract]    [Download]

10.Construction and Analysis of the Subtractive cDNA Library of Gobiocypris rarus Treated by Cd and Pb

WANG Chunling1,2,3, ZHANG Futie1,2*, CAO Wenxuan1,2, WANG Jianwei1,2

[Abstract]    [Download]

11.Cloning and Expression of Cytochrome P450 CYP6J1 from Aphis gossypii

WANG Yamei1, HUANG Lina1, AI Xinyu1, WEI Yuanjie1, LIU Xiaoning1*, GAO Xiwu2*

[Abstract]    [Download]

13.Chromosomal Karyotype Characteristics and Systematic Cluster Analysis of Phrynocephalus guinanensis

LI Jiasheng, TONG Haojie, ZHANG Kailong, YANG Kun, LUO Yuanyuan, JIN Yuanting*

[Abstract]    [Download]

18.Effect of Seasonal Simulation on Energy Metabolism of Eothenomys miletus

YANG Tao1, FU Jiahao1, CHEN Jinlong2, YE Fangyan1, ZUO Mulin1, HOU Dongmin1, ZHU Wanlong1*

[Abstract]    [Download]

19.Variety of Cardiac Functions of Eospalax cansus after Hypoxia Acclimatization

ZHANG Jing, WANG Qian, QIAN Lingbo, YANG Jing, HE Jianping*

[Abstract]    [Download]

21.Lumbar Spine Data of Adult Guizhou Miniature Pigs Measured by Multislice Spiral Computed Tomography in vivo

LIU Xinfeng1, WANG Rongpin1, QIAN Ning2, ZENG Xianchun1, WANG Yuquan1, WU Shuguang2*

[Abstract]    [Download]

22.Isolation, Identification and Antimicrobial Sensitivity of Pathogen from Brachymystax lenok with Septicemia

LIU Ning1,2, CHEN Chunshan1, SHI Xiao1, DU Yingchun1, HE Hongxuan2*

[Abstract]    [Download]

23.Research of Reproductive Characteristics in Triplophysa brevicauda

WANG Shusen, XIE Jiayan*, REN Cheng, PEI Wentao, YU Xiaoli, LIU Jiqian, ZHU Xiaowang

[Abstract]    [Download]

24.Histological Observation of Bufo tibetanus Skin

GAO Fengjuan, LI Pipeng, WANG Yichang, LU Yuyan*

[Abstract]    [Download]

25.Investigation on the Biodiversities of Amphibians and Reptiles in Bengjianzi Nature Reserve, Hubei Province

TIAN Kai1, WANG Zhengxiang1,2,3*, LEI Yun4, ZHANG E1, LI Ze1, XIONG Binmei1

[Abstract]    [Download]

27.Avian Biodiversity of Qixing Islands Provincial Special Marine Reserve, Zhejiang Province

GU Chongjian1, YU Hai2, XIAO Xujin2, ZHOU Huabin1, ZHANG Yongpu1*

[Abstract]    [Download]

29.Diversity and Conservation of Cave-dwelling Bats in Jiangkou County, Guizhou Province

YANG Tianyou1*, HUANG Juntan1, HOU Xiufa2, MEI Jie1, RAN Hui1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3