Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1985年第4卷第1期

1.Description of A New Species of the Genus Aelurostrongylus (Nematoda)

WU Jie1, ZHANG Dehong2, HU Hongguang3, HUANG Hua3

[Abstract]    [Download]

3.A Preliminary Report on the Blue-eared Pheasant in Wanglang Natural Reserve, Northern Sichuan

LI Guiyuan1, ZHANG Ruiyun1, LIU Changyu1, ZHANG Qingmao1, HU Tieqing2, WANG Chenghua3

[Abstract]    [Download]

4.The Ecology of Meriones meridianus Pallas in Hexi Desert

ZHOU Zonghan, LIU Changwei, LUO Yuancai

[Abstract]    [Download]

9.Histochemical Detection on Adult Paragonimus skrjabini

WANG Dianqiong, LIU Guanghui, LIU Zonghua

[Abstract]    [Download]

13.Studies on the Genus of Chinese Succinea

CHEN Deniu, GAO Jiaxiang

[Abstract]    [Download]

16.Artificial Rearing of Giant Panda

ZHANG Anju1, HE Guangxin1, YE Zhiyong1, XU Qiming1, SONG Yunfang1, FENG Wenhe2

[Abstract]    [Download]

17.The Research of Sensitivity of Anopheles langshanensis to Brugia malayi

YANG Yuhua, CAO Zhonghua, KANG Wanmin, CHEN Huailu

[Abstract]    [Download]

18.A New Record of Culicoides in China

ZHOU Jichuan, LI Tiesheng

[Abstract]    [Download]

19.First Discover of Melanitta nigra in Sichuan

CHEN Ke, LIU Kezhi, HUANG Qiang

[Abstract]    [Download]

20.A New Record of Avian in Guizhou

WANG Youhui, DENG Yide

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3