Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2016年第35卷第2期

1.Chemical Reasons for Giant Panda Peeling the Bamboo Culm Skin

ZHAO Zhichen1, LIN Da1, SUN Xue1, ZHANG Guiquan2, JIA Jingbo1

[Abstract]    [Download]

6.The Influence of Dalai Lake Area Change on Waterbird Community

TIAN Shan1, XU Xianglong1, LIU Songtao2, ZHANG Shuping1

[Abstract]    [Download]

7.Two New Records of Amphibia from Tibet, China, with Description of Rhacophorus burmanus

JIANG Ke1, WANG Kai1,2, YANG Junxiao1,4, JIN Jieqiong1, ZOU Dahu1,3, YAN Fang1, PAN Hujun5,6, CHE Jing1

[Abstract]    [Download]

8.Study on the Chromosome of Mesechinus miodon

KONG Fei1,2, GUO Jianmin1, WU Jiayan1

[Abstract]    [Download]

13.Studies on Growth and Development Model of Captive Forest Musk Deer

CAI Youghua1, YANG Ying1, FU Wenlong1, ZHU Ping1, FENG Dayong1, LEI Yi2, ZHANG Ming3

[Abstract]    [Download]

14.Effects of Environmental Enrichment on the Behaviors of Long-term Individually-caged Cynomolgus Macaques

GAO Jianfeng1, TENG Li2, GUO Ming1, ZHOU Li1, BAO Rong1, RAO Yan1, YANG Sijun1, HUO Wenzhe1

[Abstract]    [Download]

15.Anthelmintic Effect of Mebendazole and Fenbendazole on Trichuris Infection in Primates

ZHAO Bo1, LI Mei2, WANG Qiang1, NIU Lili1, DENG Jiabo1, YAN Huijuan1, YANG Guangyou2

[Abstract]    [Download]

17.Expression of mEppin Gene in Different Developing Stages of Male Mice Testes

TANG Donghong1, YE Yousong1, LI Zheli1, LI Si2, YANG Guangrui2, LI Guizhen2, LI Runping2, PENG Bo2

[Abstract]    [Download]

18.A New Method for Rapid Pacing Right Ventricular Inducing Canine Chronic Heart Failure Model

ZHANG Man1,2, KUANG Xiaohui2, FENG Yufan3, LI Fayou2, WANG Lilin1,2, FAN Jie1,2, ZHANG Jin1,2

[Abstract]    [Download]

20.Establishment of the Alzheimer's Disease Model in Tupaia belangeri

OUYANG Yiqiang1, HU Bing1, ZHANG Ying2, LUO Shaoshi1, LIANG Jinning1, LI Jiafu1, GUO Songchao1

[Abstract]    [Download]

21.Bioinformatics Analysis of Circadian Rhythm Biological Clock Genes in Bombyx mori

WANG Wendong1, SHU Meiying2, ZHANG Dayan2, XU Shiqing2

[Abstract]    [Download]

24.Investigation on the Diversity of Migratory Birds of Shenyang in Spring

WANG Ying1, LIU Zhi2, SUN Xinghai1, WEI Hongwei1, ZHANG Lei1, WAN Dongmei1, LI Donglai1

[Abstract]    [Download]

25.Distribution and Protection Status of Gorsachius magnificus in Guangxi

LU Zhou, YU Lijiang, SHU Xiaolian, JIANG Aiwu, ZHOU Fang*

[Abstract]    [Download]

26.Investigation of Crested Ibis around Hanzhong Crested Ibis National Nature Reserve, Shaanxi

ZHANG Haibin1, MAO Zhiyan1, YAN Wenbo2, ZHANG Hongjie2, LI Yun1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3