Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1985年第4卷第2期

8.The Establishment of Animal Model with Necator americanus in Meriones unguiculatus

ZHANG Xiaorong, YANG Chao, LIAO Zuyu, LIU Yingming, WU Guoqing, WU Yonghong

[Abstract]    [Download]

11.Hornbill Research

PANG Bingzhang

[Abstract]    [Download]

13.The Dog and the Wolf

LUO Zexun

[Abstract]    [Download]

14.Artificial Propagation of Giant Panda

ZHANG Anju1, HE Guangxin1, YE Zhiyong1, SONG Yunfang1, XU Qiming1, FENG Wenhe2

[Abstract]    [Download]

18.Preliminary Report on Wild Animal Anesthesia Experiment

ZHONG Shunlong, WANG Qiang, ZHANG Yinfu, TIAN Huajian

[Abstract]    [Download]

20.Preliminary Ecology Study of Oncomelania hupensis in Mountain Area

CHEN Guangyou, ZHANG Deai, LI Mingliang, XIE Mingkang, LU Weizhang, GAO Qianghui

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3