Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2016年第35卷第1期

1.Population Status of Nomascus concolor in Bangma Mountain, Lincang, Yunnan

ZHAO Qilong1,2, HUANG Bei2, GUO Guang3, JIANG Xuelong2

[Abstract]    [Download]

5.Screening of Nematode-trapping Fungi for Biocontrol Intestinal Parasitic Nematode of Yunnan Snub-nosed Monkey

LIN Huibiao1, LI Yanpeng2, DUAN Jixia1, XIA Fengyu1, XIONG Heju1, WANG Jiabao2, YANG Xiaoyan1, XIAO Wen2

[Abstract]    [Download]

6.Ultrastructural Observation of the Sperm of Sinibotia reevesae and Effect of Na+, K+ and Ca2+ on its Motility

WANG Yongming1, CHEN Yu1, HU Yu2, XIE Biwen1, YUE Xingjian1, WANG Fang1, QI Zemin1, WANG Yu1

[Abstract]    [Download]

7.Effects of Chronic Morphine Exposure and Withdrawal on Social Novelty- and Food-seeking Behaviors

Guzalnur Mammat, WANG Jianli*, ZHAN Bo, LIU Chaobao, CHEN Moxuan

[Abstract]    [Download]

8.Molecular Cloning and Tissue Expression of Chicken GPR78 Gene

HU Yuanyuan, MO Chunheng, WANG Yajun, LI Juan*

[Abstract]    [Download]

10.Effect of the Quinestrol on Population Size and Sex Ratio of Mongolia Gerbil

ZHANG Jinbao1, WANG Changming2, ZHUANG Guanghui2, DUAN Xiumei1, Wujisiguluo1, Narisu2, LIN Jun3, TONG Yulian3, N

[Abstract]    [Download]

11.Study on Antibacterial Activity of Male Accessory-gland Extracts from Cyrtotrachelus buqueti

LIANG Zi, DU Chaohao, YANG Yaojun*, NONG Xiang, LIAO Hong, YAN Shan

[Abstract]    [Download]

12.Characteristics and Analysis of Echolocation Calls in Rhinolophus huananus

GUO Weijian1, WANG Xiaoyun1, ZHANG Qiuping1, LI Feng1, CHEN Bocheng1, WU Yi1, YU Wenhua1, LI Yuchun2

[Abstract]    [Download]

13.Prevalence of Endo-parasites in Captive Musk Deer of China

CAI Yonghua1, LIN Hai2, CHENG Jianguo1, WANG Yu2, FU Wenlong1, ZHU Ping1, WU Jie1, YANG Guangyou2

[Abstract]    [Download]

14.Age and Growth of Sinibrama taeniatus in Meishan Section of Minjiang River

XIE Chongyou1, NI Luyun1, WU Di1, WANG Yongming1, WANG Zhijian2, LI Bin1

[Abstract]    [Download]

16.Embryonic Heart Rate of Hirundo rustica in Nonggang, Guangxi

CHEN Min1, WANG Longwu2, YANG Canchao1, LIANG Wei1

[Abstract]    [Download]

17.Two New Planarian Species of Dalyelliidae (Platyhelminthes: Rhabdocoela)

RONG Cuhuang, LIU Xukun, ZHAO Jiaqi, WANG Antai*

[Abstract]    [Download]

20.Measurement of Blood Cell and Blood Biochemical in Selenium-deficiency Zebras

XU Lei1, WU Denghu2, CHEN Feilan1, ZHANG Denghua2, ZHOU Jun2, WANG Xiaojia2, PAN Yongquan1, BI Xiaoyun3

[Abstract]    [Download]

21.Preliminary Analysis on Morphological Diversity of Terrestrial Earthworm Dominant Species in Langfang Region

ZHANG Yufeng1, LIU Yingying1, SHEN Lei1, ZHANG Yi2, BI Yanmeng2, ZHANG Yiming1, ZHAO Qi1

[Abstract]    [Download]

22.Road Mortality Characteristic Analysis of Reptiles in Changbai Mountain National Nature Reserve

WANG Chao1, WANG Zhuocong1, LUO Yumei1, HUANG Naiwei2, HUANG Liya1, ZHANG Rui1, ZOU Changsheng3, PIAO Zhengji1,

[Abstract]    [Download]

23.Avifauna and its Ecological Distribution in Ulanqab of Inner Mongolia

LI Bo1, YANG Guisheng1, ZHAO Lijun2, LIANG Chenxia1, ZHANG Yuwei1, YANG Fan1

[Abstract]    [Download]

24.Community Composition and Avian Diversity in Karst Forest of Nonggang National Nature Reserve, Guangxi

LU Zhou, YANG Gang, YU Guidong, ZHAO Dongdong, WU Yinghuan, ZHOU Fang*

[Abstract]    [Download]

25.Range Expansion of Asian Open-billed Storks in Southwest China

HAN Lianxian1,2, HAN Ben1, LIANG Dan1, GAO Ge1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3