Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1986年第5卷第3期

7.An Investigation Report on Wildlife in Qiang Tang, Tibet

YUAN Hong1, QIU Jingyu2, JI Mingzhou2, HE Huamin2, ZHAO Kaisheng2, LI Kechang2, SHEN Junliang2, TIAN

[Abstract]    [Download]

8.Review on the Birds of Family Corvidae in Shanxi Province

LIU Huanjin1, SU Hualong1, REN Jianqiang2

[Abstract]    [Download]

10.A new record of crane in Sichuan Province

LI Guiyuan1, ZHANG Qingmao1, CUI Xuezhen2, ZENG Jiheng2

[Abstract]    [Download]

11.New record of mosquito in Sichuan Province

LEI Xintian, YANG Changwen, YIN Zhicheng, WU Yongfang

[Abstract]    [Download]

14.Siniperca chuatsi

LI Mingde

[Abstract]    [Download]

17.Survey of Romanomermis sichuanesis in Jiangyou area

SONG Jinzhang1, PENG Yufang2, LIU Peina2, TIAN Guangzhao2

[Abstract]    [Download]

19.Talk on tongue

ZHANG Qingfan

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3