Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第5期

1.Antimicrobial Resistance and Characteristics of Enterococcus Isolates from Different Habitats of Giant Panda

HAO Zhongxiang1, LIAO Hong1, LIU Dan1, ZHAO Shan1, XI Lixin1, YAN Qigui1*, HAN Guoquan2, ZHANG Hemin3, LI Deshen

[Abstract]    [Download]

2.An Observational Analysis of the Relevant Factors on Twin Rate of Giant Panda

WANG Hairui, HOU Rong, LIU Yuliang, CAI Zhigang, LUO Li, HUANG He, ZHANG Zhihe

[Abstract]    [Download]

3.Characteristics of the Molars of Apodemus chevrieri from Hengduan Mountain Region

ZHANG Di1,2, WANG Zhengkun1,2, JIANG Wenxiu1,2, ZHU Wanlong1,2*

[Abstract]    [Download]

4.Comparisons of the Oral Anatomy, Histology and Ultrastructure between Various Ages of Chelonia mydas

CHEN Hualing1,2, LU Yuyan2, YE Mingbin1, GU Hexiang1, BAI Shuchong3, DUAN Jinxia1, LI Pipeng2*

[Abstract]    [Download]

6.Reproductive Toxicity Research of MAPO on Male Trachemys scripta elegans

GONG Shenghui1, FU Lirong1, ZHANG Haihui1, ZHANG Ruihong1, LIU Mingna1, SHI Haitao1,2*

[Abstract]    [Download]

9.A New Record of Tadarida insignis in Guangdong Province, China and Characteristic of Its Echolocation Calls

ZHAO Jiao1,2, LIU Qi2, CHEN Yi2, SHEN Qiqi2, PENG Xingwen2, SUN Yunxiao2, ZHOU Jiang1*, ZHANG Libiao2*

[Abstract]    [Download]

10.Description of Inhalant Anesthesia in Gloydius brevicaudus

SUN Xiaoyu1,2, TANG Yezhong1, CHEN Qin1*

[Abstract]    [Download]

11.Prevalence of Antimicrobial Resistance in Salmonella from Pig in Sichuan Province

YUE Xiuying1,2, GE Rong1*, WANG Kaiyu2*, WU Xiaolan1, LU Qiang1, SUN Ji1, NING Yibao3, ZOU Likou4, XIE Yuying

[Abstract]    [Download]

12.Screening of Sex-specific Markers in Acipenser sinensis Using AFLP

LIU Xueqing1, LI Sha1, XIAO Kan1, ZHAO Xun1, GUO Baifu1,2, CHEN Lei1,2, DU Hejun1,2*

[Abstract]    [Download]

14.Radula and Jaw Preparation of Terrestrial Molluscan for Scaning Electron Microscopy

GUO Yangyang, XIE Min, ZHONG Xiaoting, ZHANG Weihong*

[Abstract]    [Download]

15.Effect of MTHF on the Growth of Lewis Lung Cancer Cells in C57BL/6 Mice

LI Xiaoxue, SHAO Xin, HUO Yongxu, SU Xiaojuan, WANG Siyang, YANG Chunlei*

[Abstract]    [Download]

16.Study on the High Sensitive C-reactive Protein Basic Values of Male Cynomolgus Monkeys and the Relationship with High-fat Diet Induced Blood Lipid Change

SUN Yunxiao1, ZHANG Yanchun1, JIN Lisha1, CHEN Ziliang2, ZHANG Xiujuan1, SHEN Qiqi1, RAO Junhua1,2, ZHANG Libiao1*

[Abstract]    [Download]

17.The Effects of 20-hydroxyecdysone on Cotton Bollworm Immune System

CHAI Lianqin1,2,3*, MIAO Yingchun1, WANG Le1

[Abstract]    [Download]

19.Effects of Initial Feeding on the Growth and Survival of Sichuan Taimen (Hucho bleekeri) Larvae

WU Jinming1, YANG Huanchao1,2, WANG Chengyou1, DU Hao1, WEI Qiwei1*

[Abstract]    [Download]

20.Behavioral Observation of Brown-eared Pheasant in Breeding Season and Non-breeding Season

CAO Han1, ZHANG Wenbo1, SUN Fengshuo1, TIAN Hengjiu2, SUI Jinling1*

[Abstract]    [Download]

21.Meat Quality Related Characteristics of Maiwa Yak

XU Peilun1, ZHANG Zhengping1, PENG Yuhong1, NIE Yuanyang1, GUAN Jiuqiang2, LUO Xiaolin2, ZHAO Hongwen2, SUN Qun1*

[Abstract]    [Download]

22.Determination of Blood Biochemical Parameters of Marmota himalayana

LIU Haiqing1, WANG Baoju2, ZHANG Jingxiao1, FAN Wei1, LIU Barui1, ZHANG Farong1, JIA Luo1, TAO Yuanqing1*

[Abstract]    [Download]

23.Amphibians and Reptiles of Mount Wutongshan National Park, Guangdong

TANG Yuelin1, TAO Qing1, CHEN Yongfeng1, ZHANG Xiongfang1, CUI Pingyue1, WANG Yinyong2, LIN Shishi3*

[Abstract]    [Download]

27.Advance in Predicting the Suitable Habitat of Species under Future Climate Change

LEI Juncheng1,2, XU Haigen3, WU Jun3, GUAN Qingwei2*, DING Hui3, CUI Peng3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3