Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第3期

2.Sexual Dimorphism and Growth of Père David's Deer in Nanhaizi, Beijing

CHENG Zhibin, ZHANG Linyuan, LIU Yanju*, ZHONG Zhenyu, WANG Libin, SHAN Yunfang, LI Junfa

[Abstract]    [Download]

3.The Study on Application of Bicistronic Vector in Transgenic Zebrafish Based on 2A Peptide

ZHANG Li1, LIU Chao1, ZHOU Xin2, XIE Ying1, LIU Shufeng1*

[Abstract]    [Download]

5.Immunohistochemistry Localization of Hatching Enzyme in the Developing Embryos of Pelteobagrus fulvidraco

LI Haoran1, JIANG Shirong2, OU Renjian3, GUO Weiwei1, YANG Xianle1, HU Kun1*

[Abstract]    [Download]

6.Nest Space Partitioning in One Three Mixed-species Heronry in Dali Old City, Yunnan

ZHAO Junsong1, LI Tingye2, FANG Yihao3, XIAO Wen3*, ZHANG Shuxia3*

[Abstract]    [Download]

9.Correlation Study between Cave Animal Community and the Cavern Environment in Dolomite Karst Area, Guizhou Province

ZHANG Guang, YANG Weicheng*, LIANG Yun, FU Wenze, ZHANG Rongxian, ZHOU Xiaoli

[Abstract]    [Download]

10.Effects of Modeling Time on Rat Depression Model Induced by Chronic Unpredicted Mild Stress

YANG Chanjuan1, AN Ruidi2, YANG Junqing2, LUO Ying2, QI Yun3, ZHANG Yunmei1*

[Abstract]    [Download]

12.Daily Activity Rhythm of Cubs of Gansu Zokor

XU Shicai1, WANG Jin1, WANG Yingying2, XI Zengjun1, SHEN Xuejian1

[Abstract]    [Download]

13.Intensity of Courtship Behavior in Captive Chinese Monals: Effect of Weather Conditions

DOU Liang1, XU Yu2, GENGQIU Zhaxi3, RAN Jianghong1*, YANG Benqing4

[Abstract]    [Download]

15.Effects of rhFSH on Ovarian Follicular Development and Ovulation Synchronization in Macaca fascicularis

ZHANG Xiujuan1, CHEN Jinping1, ZHANG Quanjun2, LIU Zhaoming2, LIU Xiaoming1, LAI Liangxue2, ZHANG Shouquan3*

[Abstract]    [Download]

20.Comparison of the Internal Organs and Correlation of Organ Weights and Body Weights of Three Rodents in Alpine Meadow

ZHANG Shoudong1,3, YANG Chuanhua2, LIN Gonghua1, ZHANG Tongzuo1*, SU Jianping1*

[Abstract]    [Download]

22.A New Record Fish of Ptychidio macrops in Guizhou Province, China

XIONG Honglin, CHEN Lin, LIU Dengyan, LUO Yurong, RUAN Zongmin

[Abstract]    [Download]

23.Biological Characteristics of Taenia pisiformis Sichuan Strain

CHEN Lin1, YANG Deying1, GU Xiaobin1, WANG Tao1, LAI Songjia2, REN Yongjun3, LAI Weimin1, YANG Guangyou1*

[Abstract]    [Download]

25.Populatin Size and Distribution of Gazella subgutturosa

Ezizjan Nabi1, Shamshidin Abduryim1, Rahmutulla Abdukerim1, SHI Qingdong2, CHENG Liang2, Guzalnur Zibibulla1, NING Liqun1,

[Abstract]    [Download]

26.The Breeding Ecology of Calandrella cheleensis in Dalai Lake

TIAN Shan1, WANG Weiwei1, ZHANG Shuping1*, DOU Huashan2, WU Muren2, LIU Songtao2

[Abstract]    [Download]

27.Behavioral Time Budget and Diurnal Rhythms of Cygnus cygnus

LIU Li1, ZHANG Le1, MIAO Chunlin2, QIAO Lei1, SUN Yan3, LIU Xiaoguang1*

[Abstract]    [Download]

28.Composition and Distribution of Baihu Wetland, Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region

CAI Xinbin1, ZHANG Yaodong2, GOU Jun2, WANG Chuanbo2, ZHANG Deheng2, LIN Xuanlong1,2*

[Abstract]    [Download]

29.Study of Status and Development of Community Management for Giant Panda Sanctuary

FU Zhiping1, SHEN Limin2, YANG Yuanbing1, CHEN Wei3, LIU Lei1, YU Bo3, LIU Hao1, HE Wanhong2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3